Our Blog

  01 paź

  Projekt „Odkryć z niepamięci”

  Projekt „Odkryć z niepamięci” Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym w ramach programu  dotacyjnego  „Koalicje dla Niepodległej” otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Odkryć z niepamięci”, realizowanego wspólnie przez oddział Zamek w Janowcu i Dział Edukacji Muzealnej. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia świadomości lokalnej społeczności o wpływie miejscowych bohaterów na wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej na terenach gmin Kazimierz

  01 paź

  Projekt „Znaczenie miejsca. Trzy odsłony”

  Projekt „Znaczenie miejsca. Trzy odsłony” Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym w ramach Programu Sztuki wizualne  otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Znaczenie miejsca. Trzy odsłony”, realizowanego przez oddział Kamienica Celejowska. Zadanie przewiduje organizację wystawy pn. “Znaczenie miejsca. Władysław Strzemiński, Henryk Stażewski, Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska. Chcemy zaprezentować tych artystów w kontekście ich związków z Kazimierzem Dolnym. Poprzez to,

  01 paź

  Mały Przewodnik po Kazimierzu Dolnym

  Zakończyliśmy realizację projektu “Mały Przewodnik po Kazimierzu Dolnym” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Przez 10 miesięcy, we współpracy z grupą uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym opracowaliśmy trasy spacerowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań rodzin z dziećmi odwiedzającymi miasteczko. Fantastyczni młodzi kazimierzacy stanęli na wysokości zadania

  01 paź

  Młodzi Muzealnicy. Odkrywcy Zamkowej Historii

  Dział Edukacji Muzealnej Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, podopieczni Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Puławach oraz uczniowie z klasy 5b Zespołu Szkół w Janowcu wspólnie przygotowali projekt pt. Młodzi Muzealnicy – Odkrywcy Zamkowej Historii. Siedemnastka niesamowitych dzieci uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pracowników Muzeum oraz gościa specjalnego Panią Ewę Solarz. Przez miesiąc przygotowywali się do własnego oprowadzania

  01 paź

  Projekt: „Podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych w Muzeum Nadwiślańskim”

  Projekt: „Podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych w Muzeum Nadwiślańskim” Program: ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna Termin realizacji: 22.07.2019 – 21.07.2020 r. Cele projektu: podniesienie kwalifikacji kadry muzealnej stworzenie wysokiej jakościowo oferty edukacyjnej dla dorosłych poznanie metodyki nauczania dorosłych promocja aktywnego czytelnictwa podniesienie świadomości ekologicznej Uczestnikami projektu będzie ośmiu pracowników Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, którzy

  01 paź

  Dawny warsztat złotniczy. Historia polskiej biżuterii patriotycznej w ramach Programu Patriotyzm Jutra

  Projekt „Dawny warsztat złotniczy. Historia polskiej biżuterii patriotycznej” Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym w ramach Programu Patriotyzm Jutra otrzymało dofinansowanie projektu pn. „ Dawny warsztat złotniczy. Historia polskiej biżuterii patriotycznej”, realizowanego przez oddział Muzeum Sztuki Złotniczej. Trzonem projektu jest utworzenie wystawy czasowej, obrazującej historię polskiej biżuterii patriotycznej w kontekście walk wyzwoleńczych narodu polskiego i jej

  01 paź

  Rekonstrukcja wnętrza dawnego warsztatu złotniczego

  „Rekonstrukcja wnętrza dawnego warsztatu złotniczego”, to tytuł projektu zrealizowanego w Muzeum Sztuki Złotniczej oddziale Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w terminie od 18.05.2018 do 31.12.2018 roku, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. Podstawowym założeniem projektu było poszerzenie istniejącej ekspozycji stałej tego jedynego muzeum złotnictwa w Polsce, jakim

  30 wrz

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – w części nr 1 postępowania: Zarządzanie projektem: Inwestor zastępczy – w części nr 2 postępowania:

  24 wrz

  WYKŁAD – JAK CHRONIMY MIEJSCA PAMIĘCI

  W Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym odbyły się kolejne zajęcia poświęcone wydarzeniom Bitwy Warszawskiej w ramach projektu „Odkryć z niepamięci”. Dziękujemy uczniom klas 7 i 8 za udział oraz prowadzącemu Panu dr hab. Jackowi Romankowi z Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.              

  24 wrz

  Lekcja muzealna / Przyrodnicze abecadło – “B” jak Biedronka

  Lekcja muzealna / Przyrodnicze abecadło – “B” jak Biedronka

  Logo

  Muzeum Nadwiślańskie

  Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


  Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
  Translate »
  error: Dostęp zabroniony !!