Click to listen highlighted text!

HISTORIA W MONETACH ZAPISANA  Numizmaty z kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym

  • Home
  • HISTORIA W MONETACH ZAPISANA  Numizmaty z kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym
15 sie

HISTORIA W MONETACH ZAPISANA 

Numizmaty z kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym

Wystawa czynna: 15.08 – 31.10.2021
Miejsce: Dwór z Gościeradowa ul. Podzamcze 20, Kazimierz Dolny

      

Z wielką satysfakcją informujemy, że przygotowywany od ponad roku w Muzeum Nadwiślańskim projekt „Historia w monetach zapisana. Numizmaty z kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym” uzyskał dofinansowanie Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Dzięki temu możliwa będzie realizacja wszystkich jego elementów: wydania drukiem katalogu numizmatycznego z naukowym opracowaniem zespołu monet odkrytych w kazimierskiej Farze, wystawy prezentującej całość znaleziska oraz obszernego i ciekawego bloku zajęć edukacyjnych towarzyszących wystawie. Opracowania katalogu podjął się Zbigniew Kiełb z Muzeum Czartoryskich w Puławach, a przygotowaniem wystawy i realizacją programu edukacyjnego zajmie się dr Marcin Wawerski z zespołem Działu Historii i Kultury Regionu Muzeum Nadwiślańskiego. Ideą wystawy, której wernisaż w salach ekspozycyjnych Dworu z Gościeradowa (ul. Podzamcze 20) planowany jest na 15 sierpnia 2021 r., jest ukazanie odkrytych monet jako ilustracji historii kazimierskiego ośrodka miejskiego, od jego powstania w wieku XIV aż po upadek w wieku XIX.

       Mimo ogromnej popularności Kazimierza Dolnego w Polsce i poza jej granicami, jego architektury, punktów widokowych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, jak dotąd tylko w niewielkim stopniu została rozpoznana historia tego miejsca i ludzi tu zamieszkujących na przestrzeni wieków. Miasteczko ciągle skrywa liczne tajemnice, które czekają na ujawnienie i przybliżenie ich dzisiejszym czasom. Niestety, nie zachowało się w Kazimierzu zbyt wiele źródeł archiwalnych i zabytków ruchomych, które przypominałyby nam lokalne historie minionych dziejów. Na tym tle odkrycie z kazimierskiej Fary uznać należy za wyjątkowe.

       Zespół 246 numizmatów, odkrytych w warstwach zasypowych pod posadzką kościoła podczas prowadzonych tam w roku 2012 prac remontowych i badań archeologicznych, to unikalne pod względem ilościowym znalezisko kumulatywne w Polsce. Dotychczas przechowywane w magazynach muzealnych będzie naukowo opracowane, opublikowane i oraz zaprezentowane publiczności. Jego ogromnym atutem jest przekrój chronologiczny obejmujący okres od XIV po XIX wiek, a więc okres powstania, świetności oraz upadku gospodarczego tego historycznego ośrodka miejskiego. Znalezisko jak żadne inne przekrojowo ilustruje poszczególne etapy gospodarczej egzystencji Kazimierza, w tym kontakty zagraniczne. Swoimi zasobami poznawczymi daje możliwość prezentacji, w formie zarówno publikacji jak i wystawy, specyfiki obrotu pieniądza w Polsce począwszy od średniowiecza po okres rozbiorów.

       Znalezisko kumulatywne z kazimierskiej Fary jest ciekawe pod wieloma względami. Rangę pierwszeństwa ma jego chronologia, szczególnie w odniesieniu do najstarszych i niedatowanych monet Kazimierza III Wielkiego (1333-1370) i Ludwika Węgierskiego (1370-1382). Ilustruje przeszłości samej Fary, wskazując na początki jej istnienia w wieku XIII, ale także historię samego Kazimierza Dolnego. Dzięki temu znalezisku mamy możliwość podjąć próbę odpowiedzi na wiele pytań: dlaczego w kazimierskiej farze pojawiło się tak wiele, tak różnorodnych monet, emitowanych od XIV do XIX w., kiedy doszło do upieniężenia lokalnego rynku, jaką monetą posługiwali się mieszkańcy Kazimierza oraz przybywające tu inne osoby, będące uczestnikami codziennego życia lokalnej społeczności, czy mamy do czynienia z przewagą rodzimej czy obcej monety? Odpowiedzi na te pytania ukazane zostaną na tle polityki pieniężnej państwa polskiego od czasów ostatniego z Piastów po okres rozbiorów. Planowana publikacja i wystawa będzie naświetlać niektóre ważniejsze procesy społeczno-ekonomiczne w Koronie Królestwa Polskiego, które przyczyniły się do rozkwitu gospodarki, kultury i sztuki królewskiego miasta, jakim był Kazimierz Dolny w okresach średniowiecza i nowożytności. Przede wszystkim wskaże na ulokowanie miasta na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych dawnej Polski: lądowego ze wschodu na zachód oraz wiślanego z południa na północ, podkreśli znaczenie pokonania Zakonu Krzyżackiego przez króla Władysława Jagiełłę i króla Kazimierza Jagiellończyka, które otworzyło drogę polskim produktom na rynki krajów zachodniej Europy, ale także wskaże na wojny ekonomiczne prowadzone przez państwa ościenne, co ostatecznie doprowadziło do gospodarczego i politycznego upadku Królestwa Polskiego, a z nim Kazimierza Dolnego.

   

KATALOG WYSTAWY

 

  Katalog wystawy do pobrania bezpłatnego (pdf )

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Click to listen highlighted text!