Przewodnik po Grodzisku Żmijowisku

Most

Dochodząc do Grodziska Żmijowiska przekraczamy rzeczkę Janówkę po drewnianym moście. Tego typu obiektów archeologicznych na terenie Kotliny Chodelskiej nie odkryto, nie jest on więc rekonstrukcją konkretnego znaleziska, ale wybudowany został jako urządzenie ułatwiające dostęp na teren grodziska. Jego konstrukcja wzorowana jest na typowych mostach słowiańskich, znanych z wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych z terenu Meklemburgii,(np. Gross Raden), której mieszkańcy byli prawdziwymi mistrzami w dziedzinie budowy mostów. Charakterystycznym elementem są ukośne przypory słupów nośnych.

Konstrukcja słowiańskich mostów

 

Most nad Jankówką

 

Most w Gross Raden