"Digitalizacja, edukacja i udostępnianie zasobów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym"

  • Home
  • Projekty
  • “Digitalizacja, edukacja i udostępnianie zasobów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”
09 gru

Projekt “Digitalizacja, edukacja i udostępnianie zasobów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym w ramach Programu KULTURA CYFROWA otrzymało dofinansowanie projektu pn. “Digitalizacja, edukacja i udostępnianie zasobów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”. Zadanie obejmuje digitalizację zbiorów muzeum, które posiada w swoich zasobach ok. 20 000 eksponatów. Większość z nich nie ma pełnej dokumentacji wizualnej lub istniejąca dokumentacja nie spełnia obecnych standardów. W ramach zadania zostanie rozpoczęty proces digitalizacji wybranych zbiorów wraz z zakupem podstawowego sprzętu, który będzie wykorzystywany w późniejszym procesie digitalizacji. Utworzona zostanie pracownia digitalizacji zbiorów, strona internetowa prezentująca zasoby muzealne w internecie oraz program do ewidencji zbiorów muzealnych umożliwiający korzystanie z muzealnego katalogu zbiorów poprzez sieć internetową. Ponadto przeprowadzimy skanowanie wybranych muzealiów ze zbiorów oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej w technologii 3D, które zostaną wykorzystane do tworzonych programów edukacyjnych. Zadanie obejmuje digitalizację 1300 obiektów. W oparciu o zdigitalizowane zbiory przeprowadzone zostaną działania edukacyjne i warsztaty dla szerokiego grona odbiorców mające na celu popularyzację cyfrowych zasobów muzealnych.

Termin realizacji: 4.03.2020 – 31.12.2020

Kwota dofinansowania: 51 660 zł

Wkład MNKD: 12 915 zł

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content