Click to listen highlighted text!

Informacje bieżące POIŚ

Informujemy, iż z dniem 20 marca 2018 roku została podpisana Umowa na wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym z Generalnym Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Budowlanym ‘RYSTAL – BUD’ sp.zo.o. z siedzibą w Kielcach.

 

 
 
Kasa dla wytrwałych – ani złotówki więcej, ani dnia dłużej

Ponad 4,3 mln zł. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczy na dokończenie, sztandarowego projektu Muzeum Nadwiślańskiego: „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”.
Aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie został podpisany 17 sierpnia br.
Środki finansowe przyznane przez Ministerstwo pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który w Polsce w latach 2014 – 2020 przybiera postać m.in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt Muzeum Nadwiślańskiego dofinansowywany jest z 8 osi priorytetowej tego programu, działanie1.

W aneksie do umowy o dofinansowanie mówi się o zwiększeniu wartości projektu z 18,8 mln zł do 26,2 mln zł. t.j. o 7,4 mln zł. Brakujące 3,1 mln zł dołożą: Organizator Muzeum – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz sam Beneficjent – Muzeum Nadwiślańskie. Uzyskane środki pozwolą na zakończenie projektu.
Ponadto Ministerstwo Kultury , Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptowało wniosek Muzeum Nadwiślańskiego o przedłużenie okresu realizacji prac remontowo – konserwatorskich do 31 października 2021 r. oraz terminu zakończenia projektu do 30 listopada 2021 r. Oznacza to, że 1 grudnia, po raz pierwszy po 5 latach zwiedzający będą mogli obejrzeć wszystkie 5 wyremontowanych obiektów, w tym Kamienicę Celejowską oraz Spichlerz Ulanowskich, w których obecnie prowadzone są prace.

Już dziś zapraszamy.
Kazimierz Dolny 17.08.2021  

 
 
Kazimierz inaczej – aplikacja multimedialna dla ciekawych.
Aplikacja „Kazimierz inaczej” opracowana została przez Grupę Edukacyjną 3.0 Sp. z o.o. na zlecenie Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu: „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W aplikacji odnajdziemy 4 ścieżki tematyczne zawierające punkty interaktywne: zagadki (quizy) oraz treści merytoryczne. Szczegóły na jej temat dostępne są na plakatach we wszystkich oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego.

Korzystający ze ścieżek tematycznych maja do dyspozycji 4 możliwości:

  1. ścieżkę dotyczącą kultury i tradycji żydowskiej, m.in. kolekcji sreber związanych z tradycjami żydowskimi (Muzeum Sztuki złotniczej), obrazami malarzy żydowskich (Kamienica Celejowska), motywem Żyda-nosiwody z obrazu Ch. Goldberga czy też wazonem (Dom Kuncewiczów),
  2. ścieżkę Wisły jako motywu przewodniego w aspekcie handlowym rzeki – spichlerzy, bogactwa fauny i flory Wisły (Oddział Przyrodniczy), inspiracji Wisłą w aspekcie artystycznym (Kamienica Celejowska) oraz wypełnioną tekstami o Wiśle (Dom Kuncewiczów),
  3. ścieżkę malowniczego Kazimierza, budynków drewnianych, krytych gontem, relokowanych do Kazimierza Dolnego należących do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym,
  4. ścieżkę magii Kazimierza prezentującą m.in. turbiny przed spichlerzem, osobę T Pruszkowskiego – twórcy kolonii artystycznej, K Sicińskiego – architekta Kazimierza Dolnego oraz jego mieszkanki i pisarki Marii Kuncewiczowej.

Ścieżkami tematycznymi mogą podążać wszyscy zainteresowani dysponujący smartfonem lub tabletem wyposażonym w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.
Zapraszamy do zabawy: „kliknij tutaj”

Więcej informacji na www.mnkd.pl oraz na profilu na FB: Na fali z historią
 
 
 
 
Uroczyste otwarcie Domu Kuncewiczów
19 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie oddziału Dom Kuncewiczów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele władz miejskich Kazimierza Dolnego, mieszkańcy i turyści oraz pracownicy Muzeum. Przecięcia wstęgi na drzwiach wejściowych budynku, odnowionego w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dokonał dyrektor MNKD, dr Piotr Kondraciuk. W ogrodzie, przed tarasem Domu zaproszeni goście posadzili róże. To ukochane kwiaty pisarki, Marii Kuncewiczowej.
Uroczystości towarzyszył muzealnych piknik. W piątek, sobotę i niedzielę wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w spacerach tematycznych, oprowadzaniu kuratorskim oraz warsztatach malowania na szkle, odbywających się w Domu Kuncewiczów.
Willa „Pod Wiewiórką” jest drugim (po Domu z Modliborzyc) obiektem oddanym do użytku w ramach projektu. Po dwóch latach ekspozycje Domu czekają na zwiedzających. W sezonie efekty prac konserwatorskich można podziwiać codziennie, od 10.00 do 17.00. Ostatnie wejście turystów odbywa się o 16.30.

W związku z wystąpieniem COVID-19 projekt „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” będzie trwać do 30 listopada 2020 roku. Zadanie, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało przedłużone w oparciu o dyspozycję art. 13 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 694).
Projekt jest związany z kompleksowymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi w muzealnych obiektach zabytkowych oraz w ich otoczeniu. Trzy spośród pięciu budynków Muzeum Nadwiślańskiego, których dotyczy zadanie tj. Dom z Modliborzyc, willa „Pod Wiewiórką” (oddział Dom Kuncewiczów) oraz Dwór z Gościeradowa przeszły pozytywnie odbiór konserwatorski. Jest w nich już prowadzona działalność statutowa. W dwóch najstarszych obiektach muzealnych: Kamienicy Celejowskiej oraz Spichrzu Ulanowskiego trwają prace budowlane. Są one prowadzone również w otoczeniu budynków, choćby w miejscu ogrodu edukacyjnego oddziału Muzeum Przyrodniczego.
Całkowity koszt projektu przekroczył 17 milionów złotych. Część kwoty pochodzi z funduszy UE, część zaś to dotacja z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 
 
 
 
 
Dom Kuncewiczów – ponowne otwarcie
Zakończył się remont konserwatorski Domu Kuncewiczów. W piątek, 12 czerwca zostanie on udostępniony turystom.
Dawna siedziba Marii i Jerzego Kuncewiczów, uważana za jedno z najlepszych dzieł architekta, Karola Sicińskiego, została odrestaurowana w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prace trwały ponad 2 lata. Najwidoczniejsze zmiany to naprawa podmurówki i tarasu oraz murków w patio wykonanych z kazimierskiej opoki; wymiana gontów i utwardzenie ścieżek. Nowością są zrekonstruowane: studnia oraz ogrodzenie budynku. Świetnie prezentuje się budynek gospodarczy, nawiązujący stylem do architektury kazimierskiej.
Nowością dla turystów będzie droga do Domu Kuncewiczów. Od tego sezonu wracamy do historycznej trasy do tego miejsca, wiodącej przez malowniczy wąwóz oraz groblę.
Turyści mogą zwiedzać Dom Kuncewiczów już od piątku (12.06.2020 r.), w godzinach 10.00 – 17.00. Oddział literacki Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym jest czynny codziennie.
Uroczyste otwarcie Domu Kuncewiczów, połączone ze spacerami literackimi i zajęciami edukacyjnymi, odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2020 r.

 
 
 
 
 
Cenny podarunek dla Domu Kuncewiczów
Już wkrótce zostanie udostępniony turystom Dom Kuncewiczów. Budynek jest jednym z pięciu zabytkowych obiektów, objętych projektem Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W Domu Kuncewiczów trwają ostatnie prace wykończeniowe. Następnie willa „Pod Wiewiórką” wraz z otoczeniem (ogrodem i sadem) musi przejść pozytywnie odbiór techniczny.
W oczekiwaniu na ponowne otwarcie oddziału literackiego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, pracownicy Domu Kuncewiczów przygotowują dla turystów niespodzianki w postaci nowych zbiorów.
Dzięki prywatnemu darczyńcy do Domu Kuncewiczów trafił zbiór 33 fotografii, których autorstwo przypisuje się Józefowi Czechowiczowi. Zdjęcia prezentują przede wszystkim przedwojenne dzielnice Lublina: Stare Miasto, Wieniawę i Kalinowszczyznę. Są wśród nich jednak takie, które uwieczniają Kazimierz Dolny i Bochotnicę. Na dwóch fotografiach bochotnickiego zamku sfotografowano również Czechowicza (Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem na taką odległość nie było praktykowane i właśnie z tego względu tylko część kolekcji Czechowicza przypisuje się jego autorstwu). W rozszyfrowaniu zdjęcia fragmentu spichlerza Feuersteina pomogła nam Joanna Zętar z lubelskiego Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Ta instytucja od wielu lat popularyzuje twórczość Czechowicza (nie tylko poezję).
Nie udało nam się ustalić, w jaki sposób odbitki trafiły w prywatne ręce. Nasze muzealne śledztwo wykazało, że posiadacz otrzymał je lub kupił w latach 50. XX wieku. Najprawdopodobniej wykonano je z tych samych negatywów, które zakupiło w drugiej połowie lat 60. XX w. Wydawnictwo Lubelskie od jednego z przyjaciół Czechowicza, poety Wacława Mrozowskiego. Całą ich kolekcję posiada obecnie Muzeum Lubelskie. Część zdigitalizowanych zbiorów można obejrzeć w Internecie, na stronie lubelskiego muzeum.
Ustalenie daty, w której Józef Czechowicz wykonał fotografie jest problematyczne. Możemy o tym wnioskować na podstawie zachowanej korespondencji. Uważa się, że spacer fotograficzny poety był swoistym pożegnaniem z Lublinem, przed jego wyjazdem do Warszawy. Na kopercie, w której znajdowały się odbitki podarowane Domowi Kuncewiczów, widnieje data 1934.
Czy Czechowicz był dobry fotografem? Na podstawie posiadanych odbitek trudno o tym wnioskować. Interesował się fotografią, był również częstym gościem w pracowni Edwarda Hartwiga.
Wszystkie podarowane fotografie Dom Kuncewiczów udostępni – w formie filmu – na muzealnym kanale Youtube już 16 maja. Datę wybrano nie bez powodu, jest to pierwotny termin Nocy Muzeów.
O związkach Józefa Czechowicza z Kazimierzem Dolnym można przeczytać na blogu oddziału Dom Kuncewiczów, www.narynkuusiascwkazimierzu.pl , w zakładce „Bywalcy”.


 
 
                                    

 
 
Nowy Rok i pierwsze sukcesy!
Nowy Rok przynosi pierwsze dobre informacje, związane z realizacją projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zakończył się odbiór techniczny pierwszego z remontowanych obiektów: Domu Wójtowskiego z Modliborzyc. Już w lutym, do budynku będą przenosić się pracownicy Oddziału Przyrodniczego oraz Działu Archiwum i Biblioteki.
Obiekt przeszedł kompleksową modernizację. Pracami konserwatorskimi objęto elewację zewnętrzną budynku (wymiana oszalowania), przeprowadzono remont pokrycia dachowego (drewnianego gontu) oraz remont pomieszczeń. Odnowiono i odświeżono elementy drewniane m. in. stropy, podłogi, stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniono instalacje. Wokół domu przeprowadzono część nasadzeń, będących zapowiedzią powstającego obok ogrodu edukacyjnego, oraz wzniesiono nowe ogrodzenie.
Dom z Modliborzyc trafił do Kazimierza Dolnego w latach 70. XX wieku, w wyniku relokacji. Budynek nie jest miejscem ekspozycji muzealnych, natomiast pełni w Muzeum Nadwiślańskim ważną funkcję miejsca pracy merytorycznej (biura oraz pracownie) Oddziału Przyrodniczego oraz Działu Archiwum i Biblioteki.
Odbiory techniczne kolejnych obiektów będą przeprowadzane sukcesywnie. Będziemy o tym regularnie informować wszystkich kibicujących projektowi.
Przypomnijmy, że Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym został przedłużony do 31 sierpnia 2020 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu przekracza 17 milionów złotych. Oprócz Domu z Modliborzyc dotyczy także Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów (willi Pod Wiewiórką), Dworu z Gościeradowa (tzw. Manufaktury Muzealnej – miejsca prowadzenia edukacji muzealnej) oraz Spichlerza Ulanowskiego, w którym mieszczą się ekspozycje Oddziału Przyrodniczego.


 
 
 
 
Projekt „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” został przedłużony do 31 sierpnia 2020 roku.
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Projekt dotyczy przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy muzealnych obiektach zabytkowych oraz w ich otoczeniu (np. ogrodów). Przewiduje również modernizację części ekspozycji i zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej. Prace są prowadzone w Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów (willa Pod Wiewiórką), Dworze z Gościeradowa (tzw. Manufaktura Muzealna – miejsce prowadzenia edukacji muzealnej), Domu z Modliborzyc (siedziba m.in. Biblioteki Muzeum) oraz w Spichlerzu Ulanowskiego, w którym mieszczą się ekspozycje Oddziału Przyrodniczego.
Najstarszy z remontowanych budynków pochodzi z XVII wieku, najmłodszy zaś – z lat 30.wieku XX. Wszystkie znajdują się w rejestrze zabytków województwa lubelskiego.
Całkowity koszt realizacji projektu przekracza obecnie 17 milionów złotych.
Zmiana terminu zakończenia inwestycji jest podyktowana koniecznością dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji, demontażu oraz wymiany pokrycia dachowego Spichlerza Ulanowskiego. Wykonanie prac wymagało m.in. poszerzonych i szczegółowych ekspertyz technicznych, opinii konstruktorów oraz służb konserwatorskich. W 4 pozostałych obiektach, których dotyczy projekt trwają prace porządkowe i adaptacyjne. Jeszcze w tym roku są planowane pierwsze odbiory techniczne.
 
 
 
 
 
Powoli zbliża się koniec remontu…
Coraz bliżej do zakończenia wielkiego remontu w pięciu zabytkowych budynkach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Jest on prowadzony w Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów, Dworze z Gościeradowa, Spichlerzu Ulanowskiego i Domu Wójtowskim z Modliborzyc. W budynkach zakończyły się prace związane m.in. z wymianą instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz konserwatorskie i zabezpieczające stolarkę okienną oraz drzwiową. Dachy obiektów drewnianych, a także Kamienicy Celejowskiej pokrywa nowy gont. Zostały odświeżone również fasady.
W Domu Kuncewiczów trwa konserwacja oryginalnej stolarki drzwiowej. Nowego blasku (po gruntownym cyklinowaniu) nabiera także stara, drewniana podłoga, wykonana ze słynnego wiślanego dębu.
W dawnym warzywniku Kuncewiczów został zainstalowany system fotowoltaiczny. Gruntownemu remontowi został poddany również dawny garaż – obecnie budynek gospodarczy. W patio pojawiła się również… studnia, utrwalona jedynie na starych fotografiach.
W Kamienicy Celejowskiej kończą się prace przy konserwacji fasady budynku. Zmiany są już widoczne gołym okiem, bo uprzątnięto znaczną część siatek zabezpieczających. We wnętrzach trwają prace wykończeniowe m.in. tynkowanie i malowanie ścian.
Na posesji Dworu z Gościeradowa już został wykonany mur oporowy, zabezpieczający skarpę. W otoczeniu Domu Wójtowskiego z Modliborzyc – podobnie jak przy innych obiektach – trwają prace niwelacyjne i porządkowe.
Przez ponad rok efekty remontu były widoczne głównie we wnętrzach. Od kilku tygodni skalę i zakres prac widać z zewnątrz. To cieszy i napawa dumą – nasze obiekty, z odnowionymi elewacjami wspaniale wkomponowują się w krajobraz Kazimierza – mówi Danuta Olesiuk, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Prace remontowe i konserwatorskie obejmują również Spichlerz Ulanowskiego. O ile w pozostałych obiektach dobiegają one końca, o tyle ze względu na ekspertyzy konserwatorskie, w pochodzącym z XVII wieku spichlerzu trwa demontaż dachu. To konieczne z uwagi na dokładne określenie stanu unikatowej, w skali historii architektury europejskiej, storczykowej więźby dachowej. Na tej podstawie będzie możliwy wybór optymalnego zabezpieczenia konstrukcji. W spichlerzu wymieniono już podłogi, konstrukcje schodów i odnowiono ściany.
 
 
 
Kontrolna wizytacja robocza
W Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym trwa wielki remont konserwatorski. Objętych nim jest 5 zabytkowych budynków. 20 maja br. na placu budowy pojawili się niezwykli goście. To członkowie komitetu monitorującego projekty realizowane z funduszy programu „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Z roboczą wizytą do Kazimierza Dolnego przyjechali przedstawiciele Ministerstw: Inwestycji i Rozwoju, Infrastruktury, Ochrony Środowiska oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Gościom towarzyszyli reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z Marszałkiem Zbigniewem Wojciechowskim na czele. Nieformalna rola przewodników po remontowanych obiektach przypadła wykonawcom i inwestorom, a także koordynator projektu z ramienia, Magdalenie Postępskiej. Wspierał ją wiedzą historyczną o wizytowanych obiektach lubelski konserwator wojewódzki, Dariusz Kopciowski.
Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej, przy Rynku 19. Goście mogli obejrzeć m.in. rekonstrukcję warsztatu złotniczego oraz nową ekspozycję w Galerii Wystaw Czasowych. Następnie, ubrani w kaski i kamizelki odblaskowe, ruszyli na plac budowy – do Kamienicy Celejowskiej i Spichlerza Ulanowskiego. W trakcie wizyty poruszane były zarówno aspekty prowadzonej inwestycji jaki i historycznej wartości konserwowanych obiektów.
Przypomnijmy, projekt „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oprócz Kamienicy Celejowskiej i Spichlerza Ulanowskiego obejmuje Dom Kuncewiczów, Dwór z Gościeradowa i Dom z Modliborzyc. Prace mają zakończyć się w trzecim kwartale bieżącego roku. 
 
 
 
Wiosenne porządki
Gorączka wiosennych porządków dotknęła również budynki objęte projektem „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”.
Najwyraźniej zmiany są widoczne na elewacjach budynków drewnianych: Domu Kuncewiczów, Domu z Modliborzyc i Dworu z Gościeradowa. Ekipa remontowa rozpoczęła od czasochłonnej czynności oczyszczania elewacji drewnianych. Najszybciej wypiękniał Dom z Modliborzyc, w którym wymieniono szalunek, a nowe deski zostały zaimpregnowane. Trwa remont stolarki okiennej, a na piętrze prowadzone są prace wykończeniowe wnętrza. Odtworzono również schody po północnej stronie obiektu.
Oczyszczanie drewnianych ścian „Kuncewiczówki” i Dworu z Gościeradowa, w sensie dosłownym, było brudną robotą. Przy usuwaniu dawnego impregnatu zastosowano technikę sodowania podobną do piaskowania, ale zdrowszą i bezpieczniejszą dla środowiska i człowieka
( soda jest substancją, która rozpuszcza się w wodzie i jest biodegradowalna ).
Remontowane drewniane budynki są nie tylko oczyszczone ale też – odpylone. Obecnie czekają na nowe preparaty zabezpieczające – również neutralne dla przyrody i człowieka, podkreślające kolor i jakość budulca, z którego zostały wykonane.
Choć prace przebiegają „pełną parą”, to – ze względu na terminarz odbiorów: technicznych i konserwatorskich – turyści będą mogli zwiedzać wyremontowane obiekty w 3 lub 4 kwartale tego roku.
 
 
 
 
Remont i modernizacja obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
Trwa remont pięciu zabytkowych budynków, wchodzących w skład Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Najtrudniejsze prace – za nami.
Pochodzący z XIX w. dom wójtowski z Modliborzyc (siedziba muzealnego Archiwum i Biblioteki oraz pracowni edukacyjnych i biur Oddziału Przyrodniczego) ma nowe pokrycie dachowe, izolację zewnętrzną i wewnętrzną, nowe instalacje. Najbardziej widoczna zmiana to odnowiona elewacja. Obecnie trwa renowacja stolarki okiennej i drzwio-wej.
Zbudowany w 2 połowie XVIII w. dwór z Gościeradowa (siedziba Manufaktury Muzealnej czyli Działu Edukacji MNKD) zyskał nową konstrukcję dachową wraz z pokryciem z gontu; zewnętrzne i wewnętrzne izolacje oraz nowe instalacje. Obecnie trwają prace wykończeniowe we wnętrzu budynku.
Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów nazywany „Willą pod Wiewiórką” ma nowe pokrycie dachowe oraz instalacje wodno-kanalizacyjno-elektryczne. Na posesji odbudowano zniszczony budynek gospodarczy, na którym obecnie układany jest gont. Zakończona została renowacja opoki (są z niej wykonane taras, przyziemie, murki, patio). Zos-tała z niej również zrekonstruowana znajdująca się na patio studnia.
W manierystycznej Kamienicy Celejowskiej zostały wzmocnione fundamenty oraz wykonano iniekcje. Trwa wymiana belek stropowych i układanie instalacji oraz przykrywanie gontem dobudówki oraz  oczyszczanie elewacji. Na dziedzińcu został wzniesiony budynek gospodarczy.
 
 
 
 
Przedłużenie terminu zakończenia remontu
Realizacja projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”zostaje przedłużona do września 2019 r. Zgodę na przedłużenie terminu realizacji inwestycji Muzeum otrzymało z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2018 r. Konieczność przedłużenia prac wyjaśnia Magdalena Postępska – koordynator projektu, zastępca dyrektora ds działalności podstawowej MNKD:Liczące sobie nawet kilkaset lat obiekty zabytkowe zaskakują sytuacjami, które trudno przewidzieć na etapie przygotowywania dokumentacji. Po rozpoczęciu remontu naszych siedzib spotkaliśmy się m.in. z problemami konstrukcyjnymi w Spichlerzu Ulanowskiego, co wydłuża termin zakończenia remontu w tym obiekcie o kilka miesięcy. Obecnie prowadzone są dodatkowe badania i ekspertyzy przy storczykowej więźbie dachowej, które pozwolą na uszczegółowienie zakresu ewentualnych dodatkowych prac przy tej części konstrukcji budynku.
 
 
 
 
 
Rozpoczynamy remont
Ponad 11300 m 3 to łączna kubatura remontowanych i modernizowanych obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Przypomnijmy, że jesienią 2017 r. Muzeum otrzymało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 9 700 tys. złotych. Pieniądze przeznaczone są na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach, a także w ich otoczeniu; zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej, a ponadto na modernizację wystaw stałych.
Inwestycją zostało objętych 5 budynków należących do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym znajdujących się na terenie miasteczka. Są to Kamienica Celejowska, „Willa pod Wiewiórką” (popularna Kuncewiczówka), Dom z Modliborzyc, Spichlerz Ulanowskiego oraz Dwór z Gościeradowa.  Wszystkie obiekty objęte remontem i modernizacją to budynki zabytkowe, które z upływem czasu ulegają procesom destrukcyjnym w obrębie zachowania substancji zabytkowej, co prowadzi do postępującej degradacji. Stąd konieczna była jak najszybsza interwencja. Obecnie w poszczególnych obiektach prowadzone są prace remontowe, budowlane i konserwatorskie – podkreśla Agnieszka Zadura, dyrektor MNKD. Już widoczne są efekty. Na przykład ulubione miejsce wielbicieli literatury – „Kuncewiczówka" ma nowy gont, a wokół budynku trwają prace, które zmienią wygląd ogrodu otaczającego dom Marii i Jerzego Kuncewiczów.
Modernizacja przestrzeni ekspozycyjnej pozwoli na przygotowanie nowych aranżacji wystaw stałych oraz stworzenie warunków do prezentacji równolegle wystaw czasowych, a przy tym organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na znacznie większą skalę niż do tej pory. Będzie to również okazja do poszerzenia oferty edukacyjnej muzeum.
Zakończenie prac remontowych, a tym samym ponowne otwarcie zmodernizowanych obiektów dla zwiedzających jest planowane w drugiej połowie 2019r.
 

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Click to listen highlighted text!