Click to listen highlighted text!

Promocja projektu

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym realizuje projekt pn.: „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-1079/16. Umowa o dofinansowanie: nr POIS.08.01.00-00-1079/16-00.

DZIAŁANIA: 

2020

Szkolenia dla przewodników turystycznych
Blisko 50 przewodników uczestniczyło w cyklu szkoleń zorganizowanym przez Muzeum nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, w ramach projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przewodnicy turystyczni zapoznali się z efektami realizowanego projektu. Miejscem szkoleń był oddział Dom Kuncewiczów, oddany do użytku 12 czerwca bieżącego roku. Szkolenia były organizowane w turach: w czerwcu i lipcu. Pracownicy merytoryczni opowiadali uczestnikom szkoleń m.in. o przebiegu projektu, jego realizacji w Domu Kuncewiczów, zmianach na ekspozycji, zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez wszystkie oddziały Muzeum oraz planach działalności na najbliższe miesiące.
Wszyscy przewodnicy uczestniczący w szkoleniach otrzymali materiały promocyjno-informacyjne przygotowane przez Muzeum. Część z nich została wydana w ramach działań promocyjno-informacyjnych realizowanego projektu.

Przewodników, którzy są zainteresowani podobnym szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z oddziałem Dom Kuncewiczów MNKD (tel 81 8810102; mail kuncewiczowka@mnkd.pl). Z przyjemnością zorganizujemy ponownie takie spotkanie.

 

 

Uroczyste otwarcie Domu Kuncewiczów

W imieniu Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, dr Piotra Kondraciuka zapraszamy na uroczystości związane z otwarciem Domu Kuncewiczów. Po ponad dwuletniej przerwie w działalności, w związku z realizacją projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udostępniamy literacki oddział MNKD turystom.
Z uwagi na zaistniałe okoliczności, uroczystość otwarcia Domu Kuncewiczów będzie mieć mniej huczny charakter niż mogliby tego życzyć sobie wszyscy spragnieni wizyty w tym miejscu.

W piątek, 19 czerwca o godzinie 11.00 zapraszamy na spacer literacki „Droga do Domu”. Startujemy sprzed budynku Muzeum Sztuki Złotniczej przy Rynku 19. W trakcie wędrówki opowiemy, jak do miejsca na zboczu wąwozu Małachowskiego trafili przedstawiciele warszawskiej socjety, Maria i Jerzy Kuncewiczowie. Około 12.00 odbędzie się uroczyste przecięcie wstęgi na tarasie Domu Kuncewiczów. Przewidziano także oprowadzanie kuratorskie i drobny poczęstunek.

W sobotę, 20 czerwca o godzinie 11.00 odbędzie się spacer literacki „Droga do Domu”. Na chętnych czekamy  przed budynkiem Muzeum Sztuki Złotniczej przy Rynku 19. Finał wędrówki to  Dom Kuncewiczów. Podczas spaceru opowiemy o tym, jakie znaczenie dla Marii i Jerzego Kuncewiczów miał Kazimierz Dolny i dlaczego zdecydowali się związać z Miasteczkiem na stałe. Koszt wycieczki połączonej z oprowadzaniem kuratorskim po ekspozycji – 1 zł.

Od 13.00 na tarasie Domu Kuncewiczów odbędzie się lekcja muzealna „Opowieści kaflowego pieca”, połączona z warsztatami malowania na szkle. Koszt zajęć – 1 zł.
Spacer, oprowadzanie kuratorskie oraz warsztaty odbędą się również w niedzielę, 21 czerwca. Godziny i cennik spotkań pozostają te same.
W sobotę wizytę w Domu Kuncewiczów zapowiedzieli uczestnicy Kazimierskiej Wiosny Fotograficznej ( zainteresowani udziałem proszeni o kontakt z organizatorem, Maksem Skrzeczkowskim).

Muzealna Gra Terenowa

W dniach 13 i 14 czerwca 2020 r. w Kazimierzu Dolnym odbył się kolejny etap Muzealnej Gry Terenowej. Trasa  gry prowadziła do miejsc, w których są usytuowane oddziały Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zadania dotyczyły również muzealnych zbiorów. W grze uczestniczyły rodziny z dziećmi. Nie zabrakło uczniów miejscowych szkół. Wśród nagród dla zwycięzców znalazły się „Przewodniki po oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, z ilustracjami Pawła Batyry. Wydawnictwo zostało opracowane w ramach działań informacyjno-promocyjnych realizowanego projektu.
Zainteresowanie grą było ogromne. Dopisali także fundatorzy innych nagród. Dziękujemy darczyńcom, a są to: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym oraz firma  Geomax z Opola Lubelskiego, producent Krówki Kazimierskiej.

 

Dzień Dziecka z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym 2020

Organizacja Dnia Dziecka w obecnym czasie to prawdziwe wyzwanie. Jako „posiadacze” zamku (w Janowcu) podejmujemy rękawicę, rzuconą przez koronawirusa 
W sobotę, niedzielę i poniedziałek (30-31 maja i 1 czerwca) w oddziałach Muzeum: Galerii Wystaw Czasowych, Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym oraz na zamku w Janowcu przygotowaliśmy zestawy map gry terenowej. Wszyscy, którzy czują się dziećmi, będą mogli otrzymać ją przy zakupie biletów.
W wyznaczonych na mapie punktach, na uczestników gry będą czekać zadania. Już samo ich znalezienie będzie nie lada wyzwaniem! Gra odbywa się w terenie – warto wyposażyć się wygodne buty. Warto także odświeżyć wiadomości, choćby te związane z historią Janowca i Kazimierza Dolnego. Dla najbardziej wytrwałych przewidziano nagrody. Dzieciaki otrzymają od nas „Przewodnik po oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”. To wydawnictwo przygotowano w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Dodatkowo, w poniedziałek, 1 czerwca wszystkie dzieci (do 18 roku życia) mogą zwiedzić czynne oddziały naszego Muzeum za przysłowiową złotówkę.

Ważne informacje:
W związku z obostrzeniami związanymi z koronawirusem, podczas gry zalecamy przestrzeganie określonych zasad:

1.ODLEGŁOŚĆ. Pamiętajcie o przestrzeganiu 2 metrowej odległości od innych zwiedzających, opiekunów ekspozycji i osób biorących udział w zabawie.

2.RĘKAWICZKI. Niektóre zadania będą wiązały się z dotykaniem przedmiotów, dlatego zabierzcie ze sobą rękawiczki ochronne.

3.WŁASNY DŁUGOPIS. Dla własnego bezpieczeństwa weźcie ze sobą coś do pisania.

4.MASECZKA. Załóżcie maseczki wchodząc na ekspozycję.

Informacja prasowa marzec 2020
Muzealna aplikacja mobilna pomoże w zwiedzaniu oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Udogodnienie, ale także nowatorskie podejście do wybranych muzealiów z ekspozycji to efekt działań promocyjno-informacyjnych, w ramach projektu Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, dofinansowanego przez Unię Europejską, w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Obejmuje on nie tylko kompleksowy remont 5-u zabytkowych obiektów, w których działają oddziały i działy Muzeum, ale także szereg działań o charakterze edukacyjnym. Należą do nich m.in. przewodniki, informatory (część już została zamieszczona na platformie GooglePlay), ale także novum czyli aplikacja mobilna. Turyści będą mogli poznawać ciekawostki związane z Kazimierzem Dolnym i jego zabytkami za pomocą czterech ścieżek tematycznych. Są to trasy „Żydowskiego Kazimierza”, „Wisły jako tematu wiodącego”, „Malowniczego Kazimierza” oraz „Magii Kazimierza”. Powyższe hasła skłoniły pracowników merytorycznych oddziałów MNKD do  wyboru najciekawszych muzealiów, wpisujących się w powyższe ścieżki. Ich selekcja i towarzyszące  tym przedmiotom opowieści mogą być zaskakujące. Prezentujemy zarówno obiekty architektoniczne, dzieła sztuki, ciekawostki i anegdoty, jak również życiorysy osób, współtworzących historię Kazimierza Dolnego.
Większość tekstów aplikacji zostało opublikowanych na blogu oddziału Dom Kuncewiczów MNKD http://narynkuusiascwkazimierzu.pl/ (zakładka Muzealna Aplikacja Mobilna). Autorzy tekstów poddają je konsultacji społecznej, oczekując na uwagi, korekty i uzupełnienia. Informacje w tej sprawie można przesyłać elektronicznie, pod adresem kuncewiczowka@mnkd.pl
Premierowe spacery trasami aplikacji już w sierpniu bieżącego roku.
Więcej informacji o projekcie na stronie https://www.mnkd.pl/ (zakładka POIŚ) oraz portalach społecznościowych naszego Muzeum.


Fara, fot. St. Turski

Wizyta nauczycieli
29 lutego 2020 r. ofertę edukacyjną MNKD mogli, pilotażowo, ocenić nauczyciele z powiatu lubelskiego. Grupa udała się na jeden ze spacerów muzealnych po Kazimierzu Dolnym. Trasa prowadziła szlakiem kazimierskich legend i opowieści. Uczestnicy wycieczki poznali m.in. historie : miłości króla Kazimierza Wielkiego i Estery, psa Werniksa, kazimierskiego kogutka, Rebeki, której losy zainspirowały Andrzeja Własta, pasjonatów miasteczka: Karola Sicińskiego oraz Tadeusza Pruszkowskiego. Odwiedzili Rynek, dawną dzielnicę żydowską, klasztor oo. Franciszkanów. Każdy uczestnik wyprawy otrzymał zestaw wydawnictw muzealnych – w tym pełna ofertę edukacyjną MNKD. Z jej pomocą można zaplanować szkolne wycieczki.
Ofertę można pobrać z muzealnej strony, a kolejne spotkania dla kadry nauczycielskiej, prowadzone przez pracowników merytorycznych MNKD zaplanowano w kwietniu br.

Zadanie jest częścią projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

    

Nowa oferta edukacyjna

W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” pracownicy oddziału Dom Kuncewiczów przygotowują dla wszystkich „książkolubnych” nową ofertę edukacyjną. Jedną z propozycji są „Retro bajki ze starej walizki”. To zajęcia przygotowane dla najmłodszych. Kanwą zabaw i opowieści są zabawki i ukochane książki naszych pradziadków. Pracownicy MNKD, wspólnie z dziećmi, sprawdzają czy historie, opisane w książkach sprzed 100 lat nadal potrafią zainteresować i rozbawić czytelników.

Jak działają „Retro bajki” przekonali się (pilotażowo) wychowankowie Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym.
Na kolejne spotkanie z „Retro bajkami” zapraszamy 13 i 20 lutego 2020 r. (czwartki) o godz. 11.00 do Galerii Wystaw Czasowych MNKD w Kazimierzu Dolnym.

Projekt „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

2019

Wizyta dziennikarzy na placu budowy remontowanych zabytkowych obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

12 grudnia 2019 r. obiekty objęte projektem „Remont konserwatorski w wybranych zabytkowych budynkach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” odwiedzili dziennikarze. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Ekipę oprowadzali koordynator projektu, Magdalena Postępska oraz Paweł Drogosz z firmy Rystal-Bud, reprezentujący Generalnego Wykonawcę.
Dzięki wizycie w remontowanych budynkach, dziennikarze mogli zapoznać się z przebiegiem prac, a także dowiedzieć się wielu ciekawostek, związanych z pracami budowlanymi. Jako że, wszystkie obiekty to zabytki, z każdym jest związane większe lub mniejsze „odkrycie”. 
Widoczną „odkrywką” na frontonie Domu Kuncewiczów ( willa „Pod Wiewiórką”) jest podpis architekta, Karola Sicińskiego, który zaprojektował ten budynek. Swoistą nowością jest ogrodzenie działki, wykonane z kazimierskiej opoki, nawiązujące stylem do budynku. Novum jest także powrót do historycznej drogi, popularnej „Kuncewiczówki”, prowadzącej leśną ścieżką oraz groblą nad wąwozem.

W Kamienicy Celejowskiej sporą niespodzianką, ale także czynnikiem wstrzymującym prace budowlane, było odkrycie łukowato sklepionych piwnic pod jedną ze ścian budynku, od strony dziedzińca. Po przeprowadzeniu ekspertyzy konserwatorskiej, piwnice zostały zabezpieczone i zasypane. Na jednej ze ścian wewnątrz Kamienicy, ekipa budowlana znalazła fragment fresku. Malowidło, stylem nawiązujące do gotyku, zostało również gruntownie przebadane. Ustalono, że dekoracja pochodzi z początku XX wieku, być może czasów, w której Kamienica zaczęła służyć Towarzystwu Przyjaciół Kazimierza Dolnego jako przyszłe muzeum.
Ciekawostką było obserwowanie przebiegu prac przy budowie nowego zegara słonecznego na dziedzińcu Kamienicy. Wkrótce staną tu inne elementy małej architektury, na podstawie historycznego już planu odbudowy Kamienicy Celejowskiej autorstwa Jana Koszczyc-Witkiewicza. Obecnie, pomysły architekta sprzed niemal 100 lat są wcielane w życie.

Najwięcej niespodzianek, również takich, które spowodowały wydłużenie prac remontowych, krył Spichlerz Ulanowskiego. Pierwszą był… brak fundamentów pod budynkiem. Wykonano więc nieplanowaną (i nie uwzględnioną w kosztach) podbitkę. Kolejne zaskoczenie kryło się pod posadzką na parterze. Były to pozostałości ogromnych beczek. To prawdopodobnie pamiątka po czasach, kiedy ten i inne kazimierskie spichlerze przekształcono w garbarnie. Sporo emocji dostarczyła dziennikarzom wspinaczka na ostatnie piętro spichlerza pod dach, a właściwie jedyną w swoim rodzaju storczykową więźbę dachową. W związku z prowadzonymi pracami, dzięki specjalnym metalowym podporom i wzmocnieniom dosłownie wisi ona w powietrzu. W ten sposób możliwy jest pełny dostęp do wymagających wymiany drewnianych legarów więźby.  
Na zakończenie wizyty w Kazimierzu Dolnym dziennikarze usłyszeli zapewnienie o tym, że już w pierwszym kwartale roku 2020 zostaną oddane do użytku pierwsze muzealne budynki. Cały projekt zakończy się w sierpniu przyszłego roku. 

11 grudnia 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu “Remont konserwatorski w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym". Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Zdzisław Szwed, a MNKD reprezentowali: dyrektor Piotr Kondraciuk, Karolina Oleksiewicz (Dom Kuncewiczów) i Joanna Szkuat (Oddział Przyrodniczy). Licznie zgromadzeni dziennikarze zostali poinformowani o konieczności przedłużenia projektu do końca sierpnia 2020 r. Na podstawie prezentacji filmowej mogli zobaczyć, jak przebiegają prace budowlane oraz dowiedzieć się, dlaczego remont zabytkowych obiektów musi zostać przedłużony. Główny “winowajca" – Spichlerz Ulanowskiego zostanie oddany do użytku w sierpniu przyszłego roku – mówił dyrektor MNKD, Piotr Kondraciuk. Zapewnił także, że w przyszłym sezonie turystycznym będą czynne Dom Kuncewiczów i Kamienica Celejowska. Już wkrótce zostaną także oddane do użytku Dom wójtowski z Modliborzyc i Dwór z Gościeradowa, w których prowadzona jest m.in. działalność edukacyjna MNKD.
Podczas konferencji zostały zaprezentowane wydawnictwa edukacyjne, przygotowane w ramach projektu. To Przewodnik po oddziałach MNKD oraz oferta edukacyjna naszego Muzeum.
W drugiej części konferencji została zaprezentowana aplikacja mobilna przygotowana przez MNKD w ramach projektu “Mały przewodnik po Kazimierzu Dolnym". Serca dziennikarzy podbiły uczennice Gminnego Zespołu szkół w Kazimierzu Dolnym, które wraz z naszymi koleżankami z Muzeum przygotowywały przewodnik i aplikację.

KONFERENCJA PRASOWA PROJEKTU
W środę 11 grudnia 2019 r. zapraszamy na konferencję prasową poświęconą przedłużeniu projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W konferencji wezmą udział: Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Piotr Kondraciuk, Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego.
Konferencja odbędzie się w siedzibie urzędu przy ul. Grottgera 4 (sala nr 063 A na parterze budynku). Początek o godzinie 13:00. 

Informujemy również, że 12 grudnia 2019 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się press tour – wizyta dziennikarzy w remontowanych oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Program wizyty:
11:00 – spotkanie w Muzeum Sztuki Złotniczej (Rynek 19, Kazimierz Dolny)
11:15 – 12:30 – wizyta w obiektach MNKD, w których prowadzony jest remont konserwatorski ( Dom Kuncewiczów, Kamienica Celejowska, Dwór z Gościeradowa, Dom z Modliborzyc, Spichlerz Ulanowskiego)
12:45 – 13:15 – Muzeum Sztuki Złotniczej (ul. Rynek 19) – drobny poczęstunek 
13:15 – 15:00 (opcjonalnie) zwiedzanie Muzeum Sztuki Złotniczej ( w grudniu br. rozpoczął się jubileusz 40.lecia tego Muzeum) z kierownikiem oddziału, Anielą Ryndziewicz / prezentacja szlaków muzealnych MNKD (Mały przewodnik po Kazimierzu Dolnym z aplikacją mobilną oraz Szlak literacki Dwóch Księżyców)

BROSZURA EDUKACYJNA
Działaniom projektu towarzyszy nowa oferta edukacyjna MNKD. Tworzy ją 17 propozycji zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ofercie są warsztaty, lekcje muzealne oraz spacery tematyczne, nawiązujące do specyfiki poszczególnych oddziałów naszego Muzeum. Oferta (ilość sztuk 1.200) jest dystrybuowana przez pracowników Działu Edukacji Muzealnej MNKD. W wersji elektronicznej trafiła do ponad tysiąca szkół w woj. mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Można ją otrzymać m.in. w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej na Starym Mieście.

 

POBIERZ ULOTKĘ

PROMOCJA WYDAWNICTW PROJEKTU
Oferta edukacyjna MNKD oraz Przewodnik po oddziałach Muzeum (wydawnictwa przygotowane w ramach działań promocyjno-informacyjnych projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) były – z powodzeniem – prezentowane na Pikniku Literackim w Czarnolesie (13.10.2019 r.) oraz ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Kielcach (21-23.10.2019 r.)
Przewodnik po oddziałach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym znalazł się w grupie publikacji muzealnych nagrodzonych podczas konkursu na najlepsze wydawnictwo powiatu puławskiego. Publikacje zdobył I nagrodę w kategorii przewodników turystycznych. Uroczystość wręczenia nagród obyła się podczas „Powiatowego Dnia Kultury”, 25 października 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach. 

 

 
 

15 września 2019 r. w Lublinie odbył się Piknik inauguracyjny XVI Lubelski festiwal Nauki. W tym roku współorganizatorem imprezy było Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Na plac przed Centrum Spotkania Kultur przybyli tłumnie odwiedzający. Ogromną popularnością cieszyły się m.in. wydawnictwa opracowane przez zespół pracowników merytorycznych naszego muzeum w ramach działań promocyjnych projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To publikacja zawierająca ofertę edukacyjną muzeum oraz książeczka zwierająca karty pracy – czyli zestaw zagadek, związanych z oddziałami Muzeum Nadwiślańskiego. Przewodnikami po oddziałach są Król Kazimierz Wielki, kogut i pies – Werniks. Opowiadają ciekawostki związane ze specyfiką naszego muzeum, a także sprawdzają wiedzę z zakresu muzealnego. Publikacja jest przeznaczona dla rodzin z dziećmi. Będzie ją można uzyskać we wszystkich oddziałach MNKD, po zakończeniu remontu. W tej chwili dystrybuujemy ją w czasie ważnych wydarzeń. W październiku będzie można ją otrzymać np. podczas Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w Kielcach oraz na Pikniku Literackim w Czarnolesie.

PRZEWODNIK PO MUZEUM NADWIŚLAŃSKIM W KAZIMIERZU DOLNYM

Król Kazimierz Wielki, pies Werniks, i kogut kazimierski pomogą w odkrywaniu ciekawostek oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zeszyt edukacyjny „Przewodnik po Muzeum Nadwiślańskim”, w którym występują te postaci to kolejne działanie promocyjne, realizowane w ramach projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Autorem projektu graficznego tej niezwykłej publikacji jest znakomity lubelski grafik Paweł Batyra.

Zeszyt przygotowano z myślą o najmłodszych turystach, wizytujących Muzeum. Są w nim nie tylko kolorowe rysunki, ale także zadania do wykonania. Każda ze stron nawiązuje do specyfiki oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Dodatkową stronę poświęciliśmy również na prezentację historii miasteczka, a zadania i rebusy mają pomóc w poznaniu najcenniejszych skarbów muzealnych. W rozwiązaniu zadań (na przykład odczytaniu treści polecenia) mogą pomóc najmłodszym ich opiekunowie (rodzice i dziadkowie). Ostatnie strony są przeznaczone do samodzielnego wypełnienia. W zestawie jest także oryginalna pocztówka z Kazimierza Dolnego. Książeczkę, którą już we wrześniu będzie można otrzymać w Muzeum Nadwiślańskim, warto potraktować jako zaproszenie do fantastycznej zabawy.

Zeszyt edukacyjny będzie dostępny w formie drukowanej oraz elektronicznej (poszczególne karty będzie można pobrać za pośrednictwem strony www.mnkd.pl). Wszystkie karty „zadebiutują” podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się już 15 września. Będzie można je pobrać na stoisku Muzeum Nadwiślańskiego, ustawionym na placu przed Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12.

RETRO – PIKNIK Z MUZEUM

W dniach 13 – 14 lipca 2019 r. (sobota – niedziela) w Kazimierzu Dolnym odbędzie się „Retro-Piknik z Muzeum”. Imprezę organizuje Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, w ramach działań promocyjnych projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Partnerami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz restauracja Stara Łaźnia w Kazimierzu Dolnym. Wspiera nas również Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym.

W programie wydarzenia znajdą się koncert i zabawa w stylu lat 20.i 30 XX wieku, pokazy grup rekonstrukcyjnych, otwarta nauka tanga oraz spacery i spotkania literackie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Program imprezy:

13 LIPCA (SOBOTA)
godz. 15:00 – 17:00 / Spacer szlakiem Marii i Jerzego Kuncewiczów / Dom Kuncewiczów, ul Małachowskiego 19
Opis wydarzenia:
Spacer szlakiem Marii i Jerzego Kuncewiczów. To element nowej oferty dydaktycznej oddziału Dom Kuncewiczów. Trasa spaceru prowadzi ulicami Kazimierza Dolnego. Są na niej zarówno znane zabytki np. studnia czy Rynek. Są też miejsca rzadziej uczęszczane np ul. Krzywe Koło czy Grodarz. Uczestnicy spaceru poznają te miejsca w kontekście historycznym i tematycznym – np. jak scenę wydarzeń z życia Marii i Jerzego Kuncewiczów lub tło wydarzeń opisywanych w ich książkach. Nie brakuje cytatów z literatury, innych kontekstów artystycznych oraz tzw. miejskich legend. Czas spaceru ok 1.5 godziny.

godz.17:00 – 21:00 / „Retro-potańcówka" / Skwer przy bulwarze nadwiślańskim, ul. Sadowa (preferowane są stroje z okresu 20.lecia międzywojennego).
Opis wydarzenia:
17:00 – 19:00 / Otwarty kurs tanga dla wszystkich chętnych, pokazy mody z okresu 20.lecia międzywojennego z udziałem grupy „Retro Dziewczyny” z Lublina
19:00 – 21:00 / Koncert “… jak za dawnych lat" duetu „Dwa Księżyce” i wspólne śpiewanie przedwojennych szlagierów
21:15 / Projekcja filmu „Cudzoziemka” w reż. Ryszarda Bera / Kino plenerowe w Restauracji Stara Łaźnia, ul. Senatorska 21

14 LIPCA (NIEDZIELA)
godz. 13:00 – 15:00 / Spacer szlakiem Marii i Jerzego Kuncewiczów / Dom Kuncewiczów, ul Małachowskiego 19,
Opis wydarzenia:
Spacer szlakiem Marii i Jerzego Kuncewiczów. To element nowej oferty dydaktycznej oddziału Dom Kuncewiczów. Trasa spaceru prowadzi ulicami Kazimierza Dolnego. Są na niej zarówno znane zabytki np. studnia czy Rynek. Sa też miejsca rzadziej uczęszczane np ul. Krzywe Koło czy Grodarz. Uczestnicy spaceru poznają te miejsca w kontekście historycznym i tematycznym – np. jak scenę wydarzeń z życia Marii i Jerzego Kuncewiczów lub tło wydarzeń opisywanych w ich książkach. Nie brakuje cytatów z literatury, innych kontekstów artystycznych oraz tzw. miejskich legend. Czas spaceru ok 1.5 godziny

godz. 15:00 – 16:30 / Wykład „Kuncewiczowie nieznani” przygotowany przez Danutę Sękalską / Restauracja Stara Łaźnia, ul. Senatorska 21
Opis wydarzenia:
Nową aranżację ekspozycji DK oraz materiały do zajęć edukacyjnych i działalności merytorycznej oddział DK zawdzięcza osobom, które przyjaźniły się z rodziną Kuncewiczów. W tej grupie jest m.in autorka powstającej monografii o Marii Kuncewiczowej, stypendystka MKiDN, Danuta Sękalska. Spotkania z twórcami, znajomymi rodziny Kuncewiczów to stały element merytoryczny naszego oddziału. Tematyka spotkań (popularno-naukowa) przybliża postaci Kuncewiczów zwykłym turystom i zachęca ich do pogłębienie zdobytej wiedzy poprzez lekturę tekstów źródłowych (czyli literaturę)

godz.17:00 / „Cudzoziemka po latach” – spotkanie z aktorką, Ewą Wiśniewską / Restauracja Stara Łaźnia, ul. Senatorska 21
Opis wydarzenia:
Ewa Wiśniewska to popularna aktorka filmowa i teatralna. Ma na swoim koncie liczne role, a wśród nich jest Róża – bohaterka filmu"Cudzoziemka", na podst. książki Marii Kuncewiczowej. Po 30 latach od premiery filmu w Kazimierzu Dolnym aktorka powraca do powieści i wybiera z niej najpiękniejsze i najbardziej aktualne fragmenty. Monodramowi będzie towarzyszyć spotkanie z gwiazdą.

Piknik nad Wisłą

Trwa wielki „Piknik nad Wisłą”. Wydarzenie, w którego programie znalazły się wycieczki ornitologiczne, prelekcje, spacery, rejsy i konkursy o tematyce przyrodniczej jest częścią projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Za nami pierwsze przyrodnicze wyprawy – a przed nami kolejne, a także plenery plastyczne dla wszystkich chętnych.

Zapraszamy:

7.06 godz. 10.00-13.00 / bulwar nadwiślański / plener plastyczny z nagrodami

8.06 godz. 11.00 / Spichlerz Ulanowskiego, ul. Puławska 54 / Spacer tematyczny Muzeum – od nowa

9.06 godz. 9.00 i 13.00 / przystań żeglugi pasażerskiej / warsztaty ornitologiczne dla turystów indywidualnych, zapisy pod nr tel. 81 8810326; przyrodnicze@mnkd.pl;

14.06 godz. 10.00-13.00 / bulwar nadwiślański / plener plastyczny z nagrodami

15.06 godz. 11.00 / Spichlerz Ulanowskiego, ul. Puławska 54 / Spacer tematyczny Muzeum – od nowa

Opis zajęć:

Warsztaty rozpoczynają się prelekcją na temat ptaków żyjących nad Wisłą. Następnie uczestnicy, wyposażeni w lornetki i atlasy, idą wraz z ornitologiem na wycieczkę po Kazimierzu Dolnym. Warsztaty kończą się godzinnym rejsem statkiem po Wiśle i konkursem. Czas trwania ok. 3 godz.

Plenery malarskie – działania edukacyjne, zachęcające do twórczej aktywności amatorów (wszystkie grupy wiekowe). Do dyspozycji uczestników będą węgiel, farby, pastele, kredki i … pejzaż nadwiślański. Zadaniem uczestników pleneru będzie wykonanie autorskiej pracy, dedykowanej Wiśle. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. W muzealnym namiocie będzie czynny punkt informacyjno-promocyjny działania. Tu także będzie można pobrać materiały plastyczne . Efekt pleneru zaprezentujemy również w tym miejscu.

   

Poiś / warsztaty / edukacja

Nasze Muzeum przygotowuje nową ofertę edukacyjną dla starszych i młodszych. Te działania są związane z realizowanym projektem pod nazwą „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym". Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Projekt dotyczy nie tylko prac konserwatorskich ale także działań o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. To ogromne pole do popisu dla naszych kolegów z Działu Edukacji Muzealnej. Wśród nowych propozycji artystycznych znalazły się m.in. zajęcia projektowania autorskich kartek pocztowych. Ostatnio, do udziału w warsztatach zaprosiliśmy podopiecznych i opiekunów z puławskiego Centrum Terapii i Diagnozy „Inicjatywa”. Zabawa była przednia!

  

  

– Piknik nad Wisłą
Wycieczki ornitologiczne, prelekcje, spacery, rejsy i konkursy o tematyce przyrodniczej znajdą się w programie „Pikniku nad Wisłą” z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.
Impreza jest częścią projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji
w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-16 czerwca 2019 r.  w Kazimierzu Dolnym. Wstęp wolny.

Szczegółowy harmonogram:

2 – 16.06 warsztaty ornitologiczne (prelekcja, rejs, konkursy) – dla zorganizowanych grup / przystań żeglugi pasażerskiej / zapisy pod nr tel. 81 8810326; przyrodnicze@mnkd.pl
7.06 godz. 10:00 – 13:00 / bulwar nadwiślański / plener plastyczny z nagrodami
8.06 godz. 11:00 / Plac przed Spichlerzem Ulanowskiego, ul. Puławska 54 / Spacer tematyczny Muzeum – od nowa
9.06 godz. 9:00 i 13:00 / przystań żeglugi pasażerskiej / warsztaty ornitologiczne dla turystów indywidualnych, zapisy pod nr tel. 81 8810326; przyrodnicze@mnkd.pl
14.06 godz. 10:00 – 13:00 / bulwar nadwiślański / plener plastyczny z nagrodami
15.06 godz. 11:00 / Plac przed Spichlerzem Ulanowskiego, ul. Puławska 54 / Spacer tematyczny Muzeum – od nowa

Opis zajęć:

Warsztaty rozpoczynają się prelekcją na temat ptaków żyjących nad Wisłą. Następnie uczestnicy, wyposażeni w lornetki i atlasy, idą wraz z ornitologiem na wycieczkę po Kazimierzu Dolnym. Warsztaty kończą się godzinnym rejsem statkiem po Wiśle i konkursem. Czas trwania ok. 3 godz.

Plenery malarskie – działania edukacyjne, zachęcające do twórczej aktywności amatorów (wszystkie grupy wiekowe). Do dyspozycji uczestników będą węgiel, farby, pastele, kredki i … pejzaż nadwiślański. Zadaniem uczestników pleneru będzie wykonanie autorskiej pracy, dedykowanej Wiśle. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. W muzealnym namiocie będzie czynny punkt informacyjno-promocyjny działania. Tu także będzie można pobrać materiały plastyczne . Efekt pleneru zaprezentujemy również w tym miejscu.

Spacery tematyczne prowadzą szlakiem, wytyczonym przez remontowane budynki Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. To pięć wyjątkowych gmachów. Na razie nie możemy wejść do środka, ale – dzięki prowadzonej dokumentacji – możemy opowiedzieć o tym, jaka była ich historia. Wśród budynków są te, opowiadające o czasach świetności Kazimierza Dolnego (reprezentujące styl Renesansu Lubelskiego) jak i realizacje architektoniczne twórcy obecnej koncepcji architektonicznej miasteczka, Karola Sicińskiego. Są także domy relokowane, czyli wtórnie umieszczone w Kazimierzu Dolnym. W trakcie spaceru opowiemy o postępach prowadzonych prac remontowych oraz o tym, jak zmienią się muzealne ekspozycje
w wyremontowanych obiektach.

 

– Rodzinny Piknik z Muzeum

18 maja 2019 r. na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich / Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – IUNG / w Puławach odbył się w godzinach 11.00 – 16.00 „Rodzinny piknik z Muzeum”.
Wydarzenie to część projektu „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Podczas pikniku zaprezentowaliśmy część nowej oferty edukacyjnej, przygotowanej dla oddziałów naszego Muzeum.  Uczestnicy pikniku mogli zajrzeć do pracowni: garncarskiej, wikliniarskiej, fotograficznej, szlachetnych technik zdobienia papieru, a także pracowni projektowania architektury. Zajęciom towarzyszył spektakl dla najmłodszych, przygotowany przez Pracownię Sztuczka z Lublina, konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich oraz prezentacja multimedialna, dokumentująca przebieg prac remontowo-konserwatorskich w Kamienicy Celejowskiej, Dworze z Modliborzyc, Spichlerzu Ulanowskiego, Domu Kuncewiczów oraz Domu z Gościeradowa.
Kolejny muzealny piknik już w czerwcu. Poniżej zamieszczamy fotorelację z naszej imprezy w Puławach.

http://www.mnkd.pl/piknik

Konferecja prasowa poświęcona założeniom Projektu / 12 grudnia 2017 r. / Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego / Lublin, ul. Grottgera 4

Wybrane relacje pokonferencyjne:
Dziennik Wschodni, TVP3 Lublin, PAP, Radio Lublin, Property Designe

Spotkanie informacyjne o założeniach Projektu z mieszkańcami Kazimierza Dolnego / 14 grudnia 2018 r., godz. 13:00 / Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym / Rynek 19

Realizacja filmu poświęconego założeniom Projektu / TVP3 Lublin / luty 2018 r. / emisje w TVP3 Lublin i TVP Kultura / @muzeumnadwislanskie

Kampania reklamowa założeń Projektu / 150 spotów radiowych / marzec 2018 r. / Radio Express

Woda, rzeka, nurt, fale, historia, dziedzictwo, teraźniejszość, jutro, energia, zmiana, prąd, wielość, fala, przeszłość, zmienność, jedność, sztuka, nurt….. i jeszcze raz od początku. Tak wyglądała burza mózgów dotycząca ustalenia hasła działań informacyjno-promocyjnych, realizowanych w ramach projektu: „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym". Efektem burzy mózgów jest hasło “Na fali z historią", które graficznie zostało opracowane przez Pawła Batyrę. Ale logotyp to dopiero początek wizualizacji naszego projektu. 

    

Program ma swoją stronę na Facebooku. Pod adresem na bieżąco pojawiają się informacje, zdjęcia i filmy związane z realizowanym zadaniem. Zapraszamy do jej polubienia.

 

Projektowi towarzyszą infografiki, zaprojektowane także przez Pawła Batyrę. Są czytelne, pomysłowe i… bardzo kolorowe. 

  

Dla ciekawskich zamieszczamy linki artykułów prasowych, w których znalazły się wzmianki o projekcie. Dziękujemy tym dziennikarzom, który wiernie nam sekundują:)

pulawy.naszemiasto.pl 
dziennikwschodni.pl 
dziennikwschodni.pl
panoramalubelska.pl
historykon.pl
lubelskie.pl
spotkaniazzabytkami.pl
kazimierzdolny.pl 

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Click to listen highlighted text!