Konkurs plastyczny - Bitwa pod Kazimierzem Dolnym 1831 roku i jej bohaterowie

03 mar

KONKURS PLASTYCZNY

BITWA POD KAZIMIERZEM DOLNYM 1831 ROKU

I JEJ BOHATEROWIE

 

W 190. rocznicę Bitwy pod Kazimierzem Dolnym Dział Historii i Kultury Regionu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zaprasza chętnych do udziału w konkursie plastycznym poświęconym bohaterom Bitwy pod Kazimierzem Dolnym, która rozegrała się 18 kwietnia 1831 roku. Konkurs zorganizowany jest pod patronatem honorowym Fundacji Niepodległości. Uczestnikami mogą być osoby z dwóch grup wiekowych:

1. uczniowie klas szkoły podstawowej IV – VIII (10 – 14 lat),

2. uczniowie szkół ponadpodstawowych (od 15 roku życia) – dorośli.

Prace w technice dowolnej wraz ze zgłoszeniami uczestnictwa w konkursie i metryczkami pracy można nadsyłać do 31 marca 2021r (konkurs zostaje przedłużony do 9 kwietnia). Na adres: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny z dopiskiem: „Praca na konkurs powstańczy” lub składać w siedzibie Działu Historii i Kultury Regionu ul. Podzamcze 20 w Kazimierzu Dolnym.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne na muzealnych stronach internetowych Facebook i www.mnkd.pl w zakładce Dział Historii i Kultury Regionu.

Ogłoszenie wyników konkursu i prezentacja prac konkursowych odbędzie się na wystawie w siedzibie Działu Historii i Kultury Regionu przy ul. Podzamcze 20 w Kazimierzu Dolnym 18 kwietnia 2021 r. oraz na muzealnych stronach internetowych.

Marcin Wawerski

Kierownik Działu Historii i Kultury Regionu

 

 

Regulamin konkursu plastycznego Bitwa pod Kazimierzem Dolnym 1831 i jej bohaterowie

Zał. nr 1 do Regulaminu Metryczka pracy do konkursu Bitwa pod Kazimierzem Dolnym 1831 i jej bohaterowie

Zał. nr 2 do Regulaminu Formularz zgłoszenia udziału dziecka w konkursie Bitwa pod Kazimierzem Dolnym 1831 …

Zał. nr 3 do Regulaminu Formularz zgłoszenia osoby dorosłej do udziału w konkursie Bitwa pod Kazimierzem 1831 …

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content