Kwitnąca łąka

16 cze

     

Łąki kwitnął na całego! Właściwie to już ostatni moment, aby nacieszyć oko feerią kolorowych, rosnących tam roślin. Czym właściwie jest łąka? Jakie są jej rodzaje? Czy wymaga ochrony? Zanim złapiecie plecak i aparat zapraszamy na garść teorii.

Łąka jest zbiorowiskiem wieloletnich traw i ziół, które są zdolne do odrastania, a także rozkrzewiania się po skoszeniu lub zgryzieniu przez zwierzęta.

Na łąkach spotykamy wiele rodzajów zbiorowisk, wyróżnianych na podstawie wilgotności (łąki wilgotne i świeże) oraz głównych gatunków tam występujących, np. łąki trzęślicowe, selernicowe, rajgrasowe, rdestowo-ostrożeniowe.

Do najbogatszych florystycznie należą łąki trzęślicowe. Obecnie ulegają zarastaniu i/lub osuszaniu, a wraz z nimi zanikają piękne i rzadkie gatunki: kosaciec syberyjski, pełnik europejski, mieczyk dachówkowaty oraz liczne storczyki.

Szczególnym rodzajem łąk są murawy kserotermiczne. Przypominają one roślinność stepową i występują na niewielkich obszarach, na silnie nasłonecznionych, wapiennych zboczach.

Łąki istnieją dzięki stałej działalności człowieka. Bez niej nie byłoby ani łąk, ani pastwisk, ponieważ sukcesja spowodowałaby, że wkrótce zarosłyby krzewami i drzewami.

Ginące ekosystemy łąkowe wymagają pilnej ochrony. Musi to być tzw. ochrona czynna – stosowanie koszenia, wypasu zwierząt i utrzymywanie tradycyjnych metod użytkowania. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, wdrożono program Natura 2000, i wiele typów siedliskowych łąk podlega ochronie.

 

 

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content