„Nowoczesna edukacja ekologiczna realizowana przez Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”

09 gru

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i realizowany przez Oddział Przyrodniczy.

Skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży oraz rodzin. Założeniem zadania jest uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzeby środowiska naturalnego z zastosowaniem wielu różnorodnych form edukacji ekologicznej. Proponowane przez nas działania wykorzystują nowoczesne sposoby przekazywania wiedzy. Projekt przewiduje przygotowanie aplikacji mobilnej dotyczącej walorów przyrodniczych okolic Kazimierza Dolnego oraz zorganizowanie za pośrednictwem Internetu konkursów przyrodniczych zachęcających do poszerzenia wiedzy, a także promujących projekt i aplikację.

Termin realizacji: 7.07.2020 – 15.12.2020

Całkowity koszt zadania: 27 000 zł

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content