Kliknij, aby posłuchać tekstu!

Projekt: „Poszukiwacze świateł” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018

  • Home
  • Projekty
  • Projekt: „Poszukiwacze świateł” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018
01 mar

Projekt: „Poszukiwacze świateł” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu Kultura / Interwencje 2018, realizuje projekt “Poszukiwacze świateł”. W zadanie zaangażowane są osoby z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Powrót z U” w Cholewiance.

Celem projektu jest readaptacja w przestrzeni kulturalnej młodzieży uzależnionej, ułatwienie dostępu do kultury oraz włączenie uczestników w życie kulturalne. W ramach zadania uczestnicy projektu pogłębią wiedzę na temat dwukulturowości miasta Puławy, a także przypomną zapomniane dziedzictwo kulturowe miasta. W ramach działań projektowych przeprowadzono: warsztat integracyjno-kreatywny, warsztat formowania ze szkła, warsztat plastyczno-graficzny oraz pokaz neonów. Przed nami zostało ostatnie działanie: koncert muzyki klasycznej “Dźwięk i światło”

Cele projektu:
– niwelacja (mentalnych, kulturowych, prawnych) w dostępie do kultury
– wyrównanie szans w dostępie do kultury
– zaangażowanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w działania kulturalne i edukacyjne
– budowanie integracji środowisk marginalizowanych
– edukacja kulturalna młodzieży
– stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej
– kształtowanie postaw otwartych w życiu społecznym
– przeciwdziałanie konsumpcyjnemu stylowi życia na rzecz propagowania kultury i dziedzictwa
– realizacja zadań o charakterze niekomercyjnym
– budowanie kompetencji odbiorców kultury

Spodziewane rezultaty realizacji zadania:
– zdobycie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą
– readaptacja młodzieży uzależnionej w środowisku kulturalnym
– zwiększenie aktywności młodzieży w szczególności zagrożonej wykluczeniem społecznym w sferze życia społecznego i kulturalnego
– zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły
– zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu
– zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
– nabycie wiedzy i nowych umiejętności praktycznych przez uczestników
– nabycie umiejętności pracy zespołowej i zrozumienie korzyści z tego wynikających

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. 

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Kliknij, aby posłuchać tekstu!