„Rzadkie i zagrożone rośliny województwa lubelskiego – zgromadzenie i opracowanie informacji oraz edukacja.”

09 gru

Projekt „Rzadkie i zagrożone rośliny województwa lubelskiego – zgromadzenie i opracowanie informacji oraz edukacja.”

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego realizuje projekt „Rzadkie i zagrożone rośliny województwa lubelskiego – zgromadzenie i opracowanie informacji oraz edukacja.”.

Celem projektu jest zgromadzenie danych historycznych, ich weryfikacja i zebranie aktualnych informacji o gatunkach rzadkich i zagrożonych występujących na Lubelszczyźnie. W oparciu o zebrane dane zostanie przygotowane opracowanie zawierające: opisy poszczególnych gatunków i ich siedlisk, wykaz aktualnych stanowisk i zagrożeń. Każdemu z opisywanych gatunków przypisana zostanie kategoria zagrożenia zgodnie z kryteriami IUCN. Przy opisach gatunków zamieszczane będą ich fotografie oraz rysunki.

Zebrane informacje zaprezentowane zostaną w formie internetowego katalogu, dostępnego pod adresem: www.rzadkierosliny.mnkd.pl. Ponadto przeprowadzony zostanie szereg działań edukacyjnych i promocyjnych takich jak: webinarium, materiał multimedialny i konkursy.

Partnerem projektu jest Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie.

Termin realizacji: 07.07.2020 – 15.12 2020

Całkowity koszt zadania: 28 300 zł

 

 

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content