Projekt „Znaczenie miejsca. Trzy odsłony”

01 paź

Projekt „Znaczenie miejsca. Trzy odsłony”

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym w ramach Programu Sztuki wizualne  otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Znaczenie miejsca. Trzy odsłony”, realizowanego przez oddział Kamienica Celejowska.

Zadanie przewiduje organizację wystawy pn. “Znaczenie miejsca. Władysław Strzemiński, Henryk Stażewski, Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska. Chcemy zaprezentować tych artystów w kontekście ich związków z Kazimierzem Dolnym. Poprzez to, że jest to miasto artystycznie szczególne, wystawy będą próbą pokazania relacji artysta – miejsce w różnych znaczeniach. Pozwoli to także na przyjrzenie się roli Kazimierza Dolnego, nie tylko w przeszłości, ale także czasie teraźniejszym i spojrzenie w jego artystyczną przyszłość. Wystawa zostanie wzbogacona o dwa aneksy -wystawy artystów: Ryszarda Hungera i Koji Kamoji.

Zostanie wydany katalog do wystawy i dwa foldery do wystaw towarzyszących.
Termin realizacji: 30.01.2020-31.12.2020
Całkowity koszt zadania: 64 400,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

 

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content