Kliknij, aby posłuchać tekstu!

Uroczysta prezentacja oznakowania Cmentarza Żydowskiego w Janowcu

07 lip

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą mają zaszczyt zaprosić na ceremonię uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Janowcu, która odbędzie się 8 lipca 2022 roku o godzinie 12.00 na cmentarzu żydowskim przy ulicy Młynarskiej.

Wydarzenie to stanowi jeden z istotnych punktów prowadzonego już od 2018 roku, z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu – Oznakowanie cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceremonia będzie także okazją do spotkania regionalnych instytucji i osób zaangażowanych w ochronę, badania i pielęgnację cmentarzy.

W ceremonii wezmą udział:

 • Dr Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
 • Anna Czerwińska-Walczak – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • Dr Dariusz Kopciowski – Wojewódzki Lubelski Konserwator Zabytków
 • Dr Piotr Kondraciuk – Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
 • Andrzej Szymanek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą
 • Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec
 • Zygmunt Stępiński – Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 • Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski
 • Janusz Henryk Socha – Proboszcz Parafii pw św. Stanisława bp.m. i św. Małgorzaty w Janowcu

oraz inni zaproszeni goście.

W drugiej części spotkania, w Zamku w Janowcu, w Galerii w Bramie, zostanie zaprezentowana wystawa ukazująca dokumentację fotograficzną zrealizowanych oznakowań cmentarzy w różnych częściach kraju w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”.

Oznakowanie cmentarza stanowi element prowadzonych z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Janowca działań upamiętniających cmentarz żydowski w Janowcu.

Od ubiegłego roku realizowane są na szeroką skalę prace porządkowe. Oczyszczono teren z zalegających śmieci oraz odsłonięto znaczną jego część z dziko porastającego podrostu drzew i krzewów. Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu od Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie ustawiono stalowy monument upamiętniający cmentarz, na którym zamieszczono fragment jednego z nielicznych nagrobków ocalonych ze zniszczeń wojennych oraz mosiężną tablicę, przekazaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dotychczasowe działania nie byłyby możliwe bez wsparcia i hojności instytucji oraz prywatnych osób. Są to: Pan Filip Szczepański z Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy Żydowskich, wójt gminy Janowiec Pan Jan Gędek, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Pan Paweł Dybisz wraz z pracownikami, pracownicy Zamku w Janowcu – Oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Pan Roman Szymański oraz Pan Sebastian Kostka, właściciel firmy Pro Metal, wykonawca metalowego monumentu upamiętniającego cmentarz.

Finansowego wsparcia udzielili: Pan Maciej Wójcik, Pan Michał Kowalski, Pan Zbigniew Janiszewski, Pan Dariusz Zajęcki, Pani Agnieszka Godos, Pani Jadwiga Jaroszyńska oraz Pan Roman Muzyka, właściciel kopalni kruszyw w Janowcu, który przekazał głazy granitowe oraz ufundował ich transport na realizację ogrodzenia cmentarza od strony ulicy Młynarskiej.

 

 

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

 • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
 • tel. 81 881 02 88
 • sekretariat@mnkd.pl
 • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Kliknij, aby posłuchać tekstu!