Kliknij, aby posłuchać tekstu!

Wyniki Zapytania ofertowego na przeprowadzenie Kampanii outdoorowa dotyczącej projektu nr POIS.08.01.00-00-1079/16 pn.: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

  • Home
  • Przetargi
  • Wyniki Zapytania ofertowego na przeprowadzenie Kampanii outdoorowa dotyczącej projektu nr POIS.08.01.00-00-1079/16 pn.: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
08 paź

Wyniki Zapytania ofertowego na przeprowadzenie Kampanii outdoorowa dotyczącej projektu nr POIS.08.01.00-00-1079/16 pn.: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zamawiającego: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym [Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny] informuje, iż w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym w wyznaczonym terminie i formie zostały złożone dwie oferty:

  1. Mediapol Sp. z o. o., ul. Gajowa 23, 50-519 Wrocław. Wykonawca zaoferował realizacje przedmiotowego zamówienia za kwotę: 93 418,50 zł.
  2. Premium Outdoor Sp. z o. o., ul. St. Lema 24 lok. 4, 20-466 Lublin. Wykonawca zaoferował realizacje przedmiotowego zamówienia za kwotę: 58 140,87 zł.

Zgodnie z rozdz. V jednym kryterium wyboru oferty było kryterium cena i w związku z tym zostaje wybrana oferta złożona przez: Premium Outdoor Sp. z o. o., ul. St. Lema 24 lok. 4, 20-466 Lublin.

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Kliknij, aby posłuchać tekstu!