Kliknij, aby posłuchać tekstu!

Wypas owiec przy Zamku w Janowcu! – powrót do tradycji

28 lip

Niezwykle miło nam poinformować, że oddział Zamek w Janowcu rozpoczął pilotażowy wypas stada owiec w otulinie parku zamkowego, zdegradowanego przez niekontrolowane zarastanie siedlisk cennych przyrodniczo. Celem zadania realizowanego wspólnie z Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  jest ochrona i przywrócenie bioróżnorodności ciepłolubnych muraw napiaskowych we wschodniej części zespołu zamkowo-parkowego oraz na części południowego stoku skarpy z zachowanymi tarasami dawnej winnicy.

Obszar ten został zimą wyczyszczony z podrostu drzew i krzewów, dzięki czemu odsłoniły się powiązania widokowe na dolinę Wisły i miasteczko. Aby powstrzymać odrastanie gatunków inwazyjnych zdecydowano się, w oparciu o pozytywne doświadczenia innych instytucji, na wypas owiec rodzimej rasy – świniarka.

GŁÓWNE KORZYŚCI Z WYPASU OWIEC NA TERENACH CENNYCH PRZYRODNICZO TO:

– utrzymanie, a następnie zwiększenie różnorodności biologicznej środowiska,

– powstrzymanie sukcesji wtórnej drzew i krzewów,

– powstrzymanie erozji poprzez wzmocnienie systemu korzeniowego roślin (ugniatanie gleby, odtwarzanie przebiegu i ukształtowania tarasów winnicy),

– przywrócenie i zachowanie regionalnego krajobrazu ze zwierzętami gospodarskimi.

Tradycje owczarskie w Janowcu sięgają kilku wieków wstecz. Owce jeszcze do niedawna stanowiły nieodłączny element pejzażu miasteczka. Ostatnie stado zniknęło niestety kilka lat temu. Lokalne tradycje pasterskie, jako niematerialne dziedzictwo kulturowe, stanowią bardzo interesujące zagadnienie badawcze, które muzealnicy z oddziału Zamek w Janowcu zamierzają rozpoznać i udokumentować, rejestrując m.in. relacje lokalnych hodowców owiec.

Realizacja pilotażowego wypasu nie byłaby możliwa bez życzliwości i zaangażowania wielu osób.

Muzeum składa szczególne słowa podziękowania dla Pana Profesora dra hab. Andrzeja Junkuszewa, prodziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie za nieocenioną pomoc okazaną Muzeum przy realizacji tego zamierzenia.

Podziękowania kierujemy także do Pana dra inż. Krzysztofa Patkowskiego za wsparcie i koordynację praktycznych działań związanych z organizacją i prowadzeniem wypasu.

W połowie sierpnia planowana jest konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na której zostaną zaprezentowane dotychczasowe efekty prowadzenia wypasu oraz plany rozwoju tego przedsięwzięcia w przyszłych latach .

Zapraszamy do śledzenia poczynań naszych owieczek

 

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Kliknij, aby posłuchać tekstu!