Z wizytą studyjną w Czechach

22 lis

Z wizytą studyjną w Czechach.

Pracownicy oddziału Dom Kuncewiczów uczestniczyli w wizycie studyjnej, odbywającej się w ramach programu Erasmus + „ Podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych w Muzeum Nadwiślańskim”. Partnerem działania był Uniwersytet w Ostrawie (Czechy).

Wizyta studyjna odbyła się w dniach 8 – 13 listopada 2021 r. Przeprowadzono ją w miejscach, odpowiadających swoją specyfiką i ofertą do działań prowadzonych w oddziale Dom Kuncewiczów. Była związana z wizytacją muzeów, działających w dawnych domach artystów. Były to zarówno nowoczesne ekspozycje (dom urodzin Zygmunta Freuda w Priborze), jak i miejsca wpisane w historię znanych rodów, tworzone na bazie oryginalnych artefaktów z epoki (pałac rodziny von Blücherów w Raduniu). Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się także z alternatywnymi sposobami promocji literatury np. za pośrednictwem szlaków przyrodniczo-architektonicznych, którym patronują sławni artyści z Czech (trasa kompozytora, Leosa Janicka w Hukwaldach).

Interesujący przebieg miała nie tylko część pobytu w okolicach Ostrawy, ale także wizyta studyjna w stolicy Czech, Pradze. Wraz z licencjonowanym przewodnikiem i blogerką popularyzującą widzę na temat praskich tajemnic, panią Ewą Dardą uczestnicy wizyty studyjnej zapoznawali się ze sposobami edukacji dorosłych, związanymi z historią Pragi, czeskiej sztuki, a przede wszystkim literatury. Odwiedzili miejsca, związane m.in. z F. Kafką, B. Hrabalem, V. Havlem. Za sprawą prac współczesnych artystów (np. D. Czernego) poszerzyli swoją wiedzę o nowatorskich projektach promocji sztuki i literatury wśród osób dorosłych. Warto podkreślić to, że ww. propozycje były atrakcyjne i czytelne nie tylko dla pasjonatów literatury czeskiej, ale także dla przeciętnych turystów (rzeźba – studnia literacka w Miejskiej Bibliotece w Pradze).

Na bazie zdobytych doświadczeń oddział Dom Kuncewiczów przygotuje autorskie działania merytoryczne, związane z promocją literatury i propagowaniem wiedzy o twórcach, związanych z kolonią   artystyczną w Kazimierzu Dolnym. Pierwsze działania zaplanowano już w listopadzie oraz grudniu bieżącego roku.

 

 

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content