Zakup rzeźby Bogdana Markowskiego

26 cze

“Zakup rzeźby Bogdana Markowskiego”

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym dokonuje zakupu rzeźby Bogdana Markowskiego dofinansowanego w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. “Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”.

Muzeum Nadwislańskie wzbogaci swoją kolekcję o dzieło posiadające wysoką wartość artystyczną. Istotne jest także i to, że zakupione zostało od uznanego artysty, zwiazanego jednocześnie z Kazimierzem Dolnym. Bogdan Markowski posiada tu kilka realizacji. Jest także członkiem Kazimierskiej Konfraterni Sztuki.

Założeniem programu jest estetyzacja przestrzeni publicznej w ramach uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Muzeum udostępni rzeźbę zatytułowaną “Tors” w przestrzeni publicznej, na dziedzińcu za Kamienicą Celejowską będącą gmachem jednego z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego. Znajduje się tam wystawa stała prezentująca prace artystów tworzących kazimierską kolonię artystyczną. Rzeźba będzie szeroko dostępna, w nocy oświetlona. Z jednej strony będzie niezależnym obiektem artystycznym, z drugiej wpisuje się w ideę miejsca. Stanie się elementem artystycznej tradycji, zintegrowanym z dziedzictwem prezentowanym w salach Kamienicy Celejowskiej. Dostępność dzieła, możliwość bezpośredniego z nim obcowania, z jego formą i strukturą, wzmacnia świadomość rangi sztuki w otoczeniu człowieka. Ustawienie rzeźby “Tors” własnie w tym miejscu ma dodatkowe znaczenie. Nie tylko ważna jest relacja dawnej architektury ze współczesnym dziełem, ale także relacja materii – kamienia z jakiego zbudowana jest Kamienica Celejowska (wapień) z granitem rzeźby.

Termin realizacji: 1.06.-15.11.2021 r.

Całkowity koszt zadania: 59 600 zł

Dofinansowanie udzielone przez CRP: 53 640 zł

Dofinansowano w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. “Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content