Click to listen highlighted text!

Wystawa “Archeologiczne tajemnice Kłodnicy”

  • Home
  • Wystawa “Archeologiczne tajemnice Kłodnicy”
28 cze
Zapraszamy do oglądania wystawy 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐙𝐍𝐄 𝐓𝐀𝐉𝐄𝐌𝐍𝐈𝐂𝐄 𝐊Ł𝐎𝐃𝐍𝐈𝐂𝐘 zorganizowanej w ramach obchodów Europejskich Dni Archeologii 2023 oraz 60-lecia Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zapraszamy. Wystawa organizowana jest wspólnie z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN oraz Muzeum Ziemi w Warszawie.
 
📍 Dwór z Gościeradowa
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Podzamcze 20, Kazimierz Dolny 

Wystawa prezentuje zabytki archeologiczne odkryte podczas badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Kłodnicy w latach 2016-2017, kiedy podjęto weryfikacyjne badania archeologiczne stanowiska. W pierwszej kolejności został on zbadany za pomocą metod geofizycznych. W ich wyniku południowej części majdanu uchwycono prostokątne anomalie. Na jednym z wytypowanych obiektów założono wykop archeologiczny. Odsłonięto relikty budynku, zagłębionego w ziemię na około 1 m, o wymiarach około 8×12 m. Ze względu na uprawę rolną udało się go zbadać jedynie w połowie. W wypełnisku budynku odkryto 𝐣𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐳 𝐧𝐚𝐣𝐰𝐢ę𝐤𝐬𝐳𝐲𝐜𝐡 𝐳𝐧𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐳𝐲𝐭ó𝐰 𝐳𝐰ę𝐠𝐥𝐨𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐬𝐳𝐜𝐳ą𝐭𝐤ó𝐰 𝐫𝐨ś𝐥𝐢𝐧
uprawnych datowanych radiowęglowo na pierwszą połowę XI w. Łącznie w trakcie badań pobrano przeszło 400 kilogramów próbek gleby ze szczątkami roślin.

W środkowej części budynku, gdzie zalegała największa partia szczątków roślinnych, odkryto kilka tysięcy fragmentów naczyń glinianych, należących do przeszło 100 naczyń w których pierwotnie przechowywane były zbiory. Wśród szczątków roślinnych odkrytą znaczną liczbę zabytków metalowych takich jak groty strzał, fragmenty narzędzi rolniczych oraz elementów stroju, w tym brązowe okucie sakwy o analogiach z Rui Kijowskiej. Rzadkie znalezisko stanowi krój płużny o analogiach wielkomorawskich. Jedno z najcenniejszych znalezisk stanowi naszyjnik, na który składa się z 68 paciorków szklanych oraz dwie monety – pochodzące z Bułgarii Nadwołżańskiej naśladownictwa dirhemów z lat 40-tych X w. Część paciorków owinięta była złotą i srebrną folią. 𝐁𝐞𝐳 𝐰ą𝐭𝐩𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐜𝐢𝐞 𝐝𝐨𝐤𝐨𝐧𝐚𝐧𝐞 𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐝𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐝𝐳𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐰 𝐊ł𝐨𝐝𝐧𝐢𝐜𝐲 𝐧𝐚𝐥𝐞ż𝐲 𝐝𝐨 𝐧𝐚𝐣𝐛𝐨𝐠𝐚𝐭𝐬𝐳𝐲𝐜𝐡 𝐧𝐚 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐳𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢.
Dzięki datowaniu radiowęglowemu szczątków botanicznych wiemy że budynek spłonął w końcu X lub pierwszej połowie XI w. Nie możemy wykluczyć, iż pełnił on funkcję spichlerza. Jest to drugi tego typu obiekt znany z ziem polskich, obok spichlerza z XI w. odkrytego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

Kuratorzy wystawy:
Paweł Lis – Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,
Łukasz Miechowicz – Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Click to listen highlighted text!