Click to listen highlighted text!

Wystawa Piotra Korola - „Obrazy i przedmioty”

  • Home
  • Wystawa Piotra Korola – „Obrazy i przedmioty”
Kamienica Celejowska MNKD - wystawa Piotra Korola
12 gru

Serdecznie zapraszamy na wystawę Piotra Korola zatytułowaną „Obrazy i przedmioty”.

Spójność wystawy „Obrazy i przedmioty” daje możliwość głębszego wniknięcia w istotę podejmowanego przez artystę problemu. Relacje przestrzenne i dialogi, jakie rozgrywają się między obrazami, nie tylko wzmacniają ich przekaz, ale także tworzą nowe znaczeniowe wartości.

Namysł nad sztuką i malarstwem prowokuje Piotra Korola do podejmowania nowych artystycznych wyzwań. Rozdrobnienie i sproszkowanie obrazu należącego do cyklu Obrazów grawitacyjnych było aktem przeobrażenia jego ukonstytuowanej przedmiotowości w materię, będącą nośnikiem nowych możliwości. Uwolnił tym samym artystyczny obiekt od konkretności, żeby następnie nim właśnie nadać sens kolejnym dziełom. Uzyskany proszek zmieszany ze spoiwem akrylowym posłużył do stworzenia prac należących do cyklu Obrazy obrazu. Ostatnią serię obrazów zatytułowanych Fragmenty artysta stworzył analogicznie, z fragmentów podobrazi.

Czy materia zmienia się w ideę, czy idea w materię?

Nie ma to znaczenia.

Ważna jest równowaga tych pierwiastków rzeczywistości.

Artysta dostrzegł przedmiot obecny w codziennym życiu, z jego zwyczajnością, a czasami wręcz zbędnością. Taki przedmiot posiada wiele znaczeń i skojarzeń. Jest też nośnikiem pamięci i emocji. Jest moment, gdy traci swoją użyteczność i staje się wówczas przedmiotem samym w sobie. Piotr Korol chce go zachować. Niekiedy jest to krzesło, fajka, innym razem dzbanek, czy klucze. Te ostatnie mają dla artysty duże znaczenie poprzez ich symbolikę, przede wszystkim te, które nazywane są key blanks. Artysta sproszkowuje te przedmioty, miesza ze spoiwem akrylowym i tworzy nowe obrazy. Tym samym zachowuje ich istotowość skupioną w cząstkach oraz pojęciu. Jednocześnie tworzy nowe, materialnie obecne dzieła zbudowane znaczeniowo na przedmiocie, ale uzyskujące nową autonomię.

Prace powstałe z przedmiotów noszą w sobie pamięć o nich, zachowują je w rozproszonej materii, ale posiadają już własną przedmiotowość i znaczenie. Pobudzają do skojarzeń, oddziałują kolorem i formą. Zbudowane są na kontrastach, przesunięciach, przestrzenności. Piony, poziomy czy skosy, a także skupienie czy rozproszenie zawartej w nich materii dane dodatkowe wektory napięć wnoszące ważną znaczeniowo jakość. Są abstrakcyjne, mają w sobie elementy geometrii, ale artysta chce, żebyśmy kojarzyli je z pejzażem czy dychotomią świata.

Ważne informacje

🔔 Wystawę będzie można oglądać do marca,

📍 Kamienica Celejowska – Oddział MNKD,

🗓 Każdego dnia (prócz czwartków),

⏰ W godzinach od 9:00 do 16:00.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 11 grudnia 2022 roku. Poniżej fotorelacja z wernisażu.

 

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Click to listen highlighted text!