Kliknij, aby posłuchać tekstu!

Grodzisko Żmijowiska – pierwsze eksperymenty 2021 cd.

19 maj

Grodzisko Żmijowiska – pierwsze eksperymenty 2021 cd.

Ośrodek archeologii doświadczalnej w Grodzisku Żmijowiska właśnie rozpoczął tegoroczny sezon eksperymentalny. W dniach 8-9 maja 2021 podjęte zostały próby finalizacji doświadczenia naukowego zapoczątkowanego w roku ubiegłym. Efekty prób odtworzenia łańcucha produkcji naczyń kultury pucharów dzwonowatych opisaliśmy w niedawnej relacji. Tym razem przybliżamy Państwu wnioski, które wypłynęły z prowadzonych równolegle badań nad produkcją i zastosowaniem neolitycznej broni łuczniczej. Eksperymenty realizowane były przez mgr Aleksandrę Cetwińską i mgr Macieja Sadłę pod okiem dr hab. Dariusza Manastyrskiego z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wsparciem technicznym i praktycznym był rekonstruktor i pasjonat technik łuczniczych Dariusz Sadło.

W badaniach archeologicznych szczególny nacisk kładzie się zazwyczaj na najczęściej odnajdywane w źródłach groty strzał, które wykonane są z surowców trwałych tj. kamień (w tym krzemień) czy kość. Zdecydowanie mniejszą wagę przykłada się do innych elementów budowy broni łuczniczej, która wymaga specjalnych warunków środowiskowych do przetrwania. Choć rzadko odnajdywane, promienie strzał, lepiszcza czy owijki, stanowią ciekawy temat badawczy, zwłaszcza z perspektywy balistyki strzał pradziejowych. Projekt, prowadzony wraz z badaczami Uniwersytetu Warszawskiego, zakłada wykorzystanie różnych surowców do produkcji broni miotanej oraz zbadania ich wpływu na trajektorię lotu i wytrzymałość strzały. Choć stawiamy dopiero pierwsze kroki, już możemy zdradzić, że przy produkcji skutecznie wykorzystywane mogły być takie surowce jak trzcinowe promienie, wosk pszczeli lub lniane owijki. Czekamy na kolejne eksperymenty i więcej interesujących wniosków!

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Kliknij, aby posłuchać tekstu!