News – Grodzisko Zmijowiska

08 Sty

Badania wykopaliskowe na osadzie północnej w Żmijowiskach w roku 2020

Badania wykopaliskowe na osadzie północnej w Żmijowiskach w roku 2020. Gdy w lipcu 2020 roku przystępowaliśmy do badań wykopaliskowych mieliśmy sprecyzowany program badawczy, wiedzieliśmy dokładnie gdzie “kopać” i jakich odkryć możemy się spodziewać. Taki komfort badawczy wynikał z prozaicznej przyczyny. Badania te były kontynuacją wykopalisk przeprowadzonych na osadzie północnej w latach 2015-2016, w trakcie których

25 Wrz

Wykopaliska w magazynach i archiwach – nowe spojrzenie na Żmijowiska

Grodzisko Żmijowiska to nie tylko widoczne w terenie rekonstrukcje grodu z reliktami wału, odtworzone mieszkalne obiekty osadowe oraz produkcyjne, służące popularyzacji archeologii wśród społeczeństwa, w formie żywych lekcji historii oraz Warsztatów Archeologii Doświadczalnej. Jest to przede wszystkim niezwykle interesujące stanowisko archeologiczne.   Ulokowany na piaszczystej wydmie zespół osadniczy, który tworzy niewielki gród wraz z przyległymi

24 Wrz

Toporek ze Żmijowisk

Odkrycie tego okazu broni obuchowej było chyba najbardziej emocjonującym momentem badań wykopaliskowych, które Muzeum Nadwiślańskie w roku 2016 prowadziło na obrzeżach wschodniej części gródka w Żmijowiskach. Zabytek odkryto w miejscu, gdzie widoczna była przerwa w linii rowów oraz płotu obronnego, otaczających wał grodziska. Jak potwierdziły dalsze badania właśnie w tam znajdowało się wejście do grodu

21 Wrz

Miecz rycerza z Bochotnicy

Miecz rycerza z Bochotnicy – ”Wiesz, dzieciaki wczoraj przy naszej szkole odkopały chyba miecz…” – rzucone wczesną jesienią 1993 roku przy przypadkowym spotkaniu zdanie koleżanki uczącej historii w Szkole Podstawowej w Bochotnicy chyba mnie nawet nie zaintrygowały. Cóż, proza życia archeologa – niejednokrotnie takie „znaleziska” okazują się np. piórem od resora albo zardzewiałą obręczą beczki.

24 Wrz

Rzymski ślad – moneta rzymska

  W marcu 2017 roku do Muzeum Nadwiślańskiego zgłoszone zostało odkrycie niezwykle interesującego zabytku – brązowej monety rzymskiej. Dzięki dokładnemu wskazaniu miejsca znalezienia ustalono, iż moneta pochodziła z miejscowości Kazimierzów (gmina Karczmiska, powiat Opole Lubelskie). Decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została przekazana na własność do zbiorów Muzeum Nadwislańskiego w Kazimierzu Dolnym . Szczegółowego określenia monety

24 Wrz

Gliniany garnek ze Żmijowisk

Gliniany garnek ze Żmijowisk – naczynie ofiarne. W zbiorach Oddziału Grodzisko Żmijowiska znaczną część zajmują zabytki pozyskane w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Żmijowiskach. Najliczniej reprezentowane są może mało spektakularne, ale jakże istotne dla poznania kultury materialnej wczesnego średniowiecza, potłuczone fragmenty naczyń, które niegdyś były starannie ulepionymi i ozdobionymi

10 Mar

Stewa

Archeologia, jak to archeologia – sięga w najodleglejsze pokłady naszych muzealnych zasobów. Chcemy zaprezentować Państwu naprawdę unikalny eksponat, który nie tylko na trwale zapisał się w dziejach polskich zbiorów nautologicznych, ale też towarzyszy naszemu Muzeum od jego początków, aż po dzień dzisiejszy. Przyjrzyjmy się mu bliżej…. Eksponatem o najdłuższym muzealnym stażu w zbiorach Muzeum Nadwiślańskiego

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »