wrzesień 2020 - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

25 wrz

Wykopaliska w magazynach i archiwach – nowe spojrzenie na Żmijowiska

Grodzisko Żmijowiska to nie tylko widoczne w terenie rekonstrukcje grodu z reliktami wału, odtworzone mieszkalne obiekty osadowe oraz produkcyjne, służące popularyzacji archeologii wśród społeczeństwa, w formie żywych lekcji historii oraz Warsztatów Archeologii Doświadczalnej. Jest to przede wszystkim niezwykle interesujące stanowisko archeologiczne.   Ulokowany na piaszczystej wydmie zespół osadniczy, który tworzy niewielki gród wraz z przyległymi

24 wrz

Toporek ze Żmijowisk

Odkrycie tego okazu broni obuchowej było chyba najbardziej emocjonującym momentem badań wykopaliskowych, które Muzeum Nadwiślańskie w roku 2016 prowadziło na obrzeżach wschodniej części gródka w Żmijowiskach. Zabytek odkryto w miejscu, gdzie widoczna była przerwa w linii rowów oraz płotu obronnego, otaczających wał grodziska. Jak potwierdziły dalsze badania właśnie w tam znajdowało się wejście do grodu

30 wrz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – w części nr 1 postępowania: Zarządzanie projektem: Inwestor zastępczy – w części nr 2 postępowania:

24 wrz

WYKŁAD – JAK CHRONIMY MIEJSCA PAMIĘCI

W Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym odbyły się kolejne zajęcia poświęcone wydarzeniom Bitwy Warszawskiej w ramach projektu „Odkryć z niepamięci”. Dziękujemy uczniom klas 7 i 8 za udział oraz prowadzącemu Panu dr hab. Jackowi Romankowi z Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.              

24 wrz

Lekcja muzealna / Przyrodnicze abecadło – “B” jak Biedronka

Lekcja muzealna / Przyrodnicze abecadło – “B” jak Biedronka

24 wrz

SPACERY TEMATYCZNE PO MIASTECZKU / 18, 19, 25 września

Oddział Dom Kuncewiczów zaprasza na spacery tematyczne kazimierskimi ścieżkami Marii i Jerzego Kuncewiczów. Na trasie wyprawy są m.in. willa „Pod Wiewiórką”, Mały Rynek, ul. Krzywe Koło, Rynek oraz klasztor oo. Franciszkanów-Reformatów. Wędrówce towarzyszą opowieści: fakty i anegdoty związane z życiem i twórczością rodziny Kuncewiczów, ale także okresem, w którym artyści (pisarze i malarze), a także

21 wrz

Miecz rycerza z Bochotnicy

Miecz rycerza z Bochotnicy – ”Wiesz, dzieciaki wczoraj przy naszej szkole odkopały chyba miecz…” – rzucone wczesną jesienią 1993 roku przy przypadkowym spotkaniu zdanie koleżanki uczącej historii w Szkole Podstawowej w Bochotnicy chyba mnie nawet nie zaintrygowały. Cóż, proza życia archeologa – niejednokrotnie takie „znaleziska” okazują się np. piórem od resora albo zardzewiałą obręczą beczki.

24 wrz

Rzymski ślad – moneta rzymska

  W marcu 2017 roku do Muzeum Nadwiślańskiego zgłoszone zostało odkrycie niezwykle interesującego zabytku – brązowej monety rzymskiej. Dzięki dokładnemu wskazaniu miejsca znalezienia ustalono, iż moneta pochodziła z miejscowości Kazimierzów (gmina Karczmiska, powiat Opole Lubelskie). Decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została przekazana na własność do zbiorów Muzeum Nadwislańskiego w Kazimierzu Dolnym . Szczegółowego określenia monety

24 wrz

Gliniany garnek ze Żmijowisk

Gliniany garnek ze Żmijowisk – naczynie ofiarne. W zbiorach Oddziału Grodzisko Żmijowiska znaczną część zajmują zabytki pozyskane w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Żmijowiskach. Najliczniej reprezentowane są może mało spektakularne, ale jakże istotne dla poznania kultury materialnej wczesnego średniowiecza, potłuczone fragmenty naczyń, które niegdyś były starannie ulepionymi i ozdobionymi

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content